Kayıtlar

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI - III BİLGİLENDİRME TOPLANTILAR

Resim
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının ana faydalanıcısı olduğu Sivil Toplum Destek Programı - III teklif çağrısı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Hibe başvuru rehberleri ve eklerine aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilir:
http://www.cfcu.gov.tr http://www.ab.gov.tr https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik Hibe Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar ilişkin yer, tarih ve adres bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hibe Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
İL TARİH ADRES Ankara 29 Temmuz 2019 Ankara HiltonSA Kavaklıdere, Tahran Cd. No:12, 06700 Çankaya/Ankara

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında Üçüncü Dönem Başlıyor! 
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.   
Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. 
Proje başvurularının 17 Eylül 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir. 
 Detaylı bilgi için; BURAYA tıklayınız.

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Çağrısı Açıldı

Resim
Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICAAvrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA projesi, jeotermal enerji ile ilgili tematik alanlarda çalışılmasını, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Çağrıya Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, Amerika…

COSME Teklif Çağrısı: Sosyal Ekonomi Görevleri

Resim
COSME – Sosyal Ekonomi Görevleri Teklif Çağrısı AB Başkanlığı resmi sitesinde duyurulmuştur. Duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz:
Bu teklif çağrısının genel amacı, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulması ve böylece sosyal ekonomi alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğunun aşamalı olarak kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu genel hedefe ulaşılması için sosyal ekonomi alanındaki görevler kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu görevler aşağıda yer almakta olup proje başvurularının görevler bazında yapılması beklenmektedir.
Sosyal açıdan sorumlu kamu alımları (Başvuru için tıklayınız)Sosyal ekonomi için eğitim çerçevesi (Başvuru için tıklayınız)Bölgesel / yerel işsizliğin sosyal ekonomi modeli ile ele alınması (Başvuru için tıklayınız)Sosyal ekonomi kümeleri (Başvuru için tıklayınız)Başarılı projelerin uygun harcamalarından %90 oranında eş finansman sağlanabileceği ve her bir proj…

EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım

Resim
EaSI Programı kapsamında "Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır.
Toplam bütçesi 10 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4-6 arası başvuruya fon sağlanacaktır. Teklife konu faaliyetlerin EaSI katılımcısı ülkelerden birisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye). Söz konusu çağrıya bu alanda yetki sahibi kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve başvurabilmektedirler.
Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar…

Genç Girişimciler için Erasmus Programı

Resim
Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamaktır. Program kapsamında start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Çağrının Kapsamı ve Amacı:
Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum/kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum/ kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nı yerelde uygulamak için seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.
Programın uygulanmasındaki yerel iletişim noktaları olan aracı kuruluşlar, ha…

TKDK 6. Çağrı İlanı

Resim
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 8 Mayıs 2019 tarihinde IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular desteklenecektir. Başvurular,  08 Temmuz 2019-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Çağrı ilanıyla ilgili detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.