Kayıtlar

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı Başvuruları Devam Ediyor

Resim
Başvuru süreci 20 Aralık 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvuru sonucuyla ilgili paylaştığınız e-posta adresi üzerinden sizinle iletişime geçilecek.
Sabancı Vakfı, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin öykülerini tüm Türkiye ile paylaştığı Fark Yaratanlar Programı ile 11. sezonda toplumda farkındalık yaratmaya ve ilham vermeye devam ediyor. 

11. sezon Fark Yaratanları’nı Nisan 2020’de “Fark Yaratanlar Programı Lansmanı”nda Türkiye ile paylaşılacak.
Başvuru ve Değerlendirme Süreci:
6 Kasım - 20 Aralık 2019 tarihleri arasında web sitesi üzerinden alınan başvurular aşamalı olarak değerlendirilir. Sistem başvuru alımına kapandıktan sonra Sabancı Vakfı tarafından yapılan ön eleme sonrasında en yüksek puanı alan adaylar bir sonraki aşamaya geçer. Danışma Kurulu değerlendirmesi sonrasında en yüksek puanı alan adaylar, yüz yüze görüşmelerin gerçekleştirileceği aşamaya geçmeye hak kazanır. Yüz yüze görüşmeler, hem adayları yakından tanımayı hem de varsa Danışma Kurulu’nun sorularına yan…

Ufuk2020 Programı Çevre Alanı 2020 Çağrıları Açıldı

Resim
Ufuk2020 İklim değişikliği, Çevre, Kaynak verimliliği ve Ham maddeler Alanı 2020 çağrıları 12 Kasım 2019 tarihi itibari ile başvurulara açılmıştır. 
Çağrı kapsamında karbonsuzlaştırma; iklim değişikliğine uyum, etki ve servisleri; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve ekosistem servisleri; iklim değişikliği bilgi açıkları; döngüsel ekonomi; ham maddeler; yenilikçi şehirler gibi öncelikli konularda araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir. Çağrının toplam bütçesi 376 Milyon Avro olarak belirtilmiştir.
Tek aşamalı çağrı başlıkları için son başvuru tarihi 13 Şubat 2020; iki aşamalı çağrı başlıkları için ilk aşama başvuru tarihi 13 Şubat 2020, ikinci aşamaya geçen projeler için son başvuru tarihi 3 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir.
Bahsekonu çağrı başlıkları ile ilgilenen araştırmacılar ncpenv@tubitak.gov.tr adresi ile iletişime geçebilirler.
Çevre alanı 2020 çağrıları ile ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

ULUKOZA İş fikirlerinizi bekliyor!

Resim
TÜBİTAK 1512 Bireysel Genç Girişim Programı dâhilinde girişimci ekiplerin hibe desteği almaları için Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin eğitim ve mentörlük hizmetleri sunduğu BİGG ULUKOZA hızlandırma programı tekrar başlıyor.
Girişimcilerin 200.000 TL’ye varan hibe desteğini alabilmeleri için TÜBİTAK 1512 2. Aşama başvurularına yönelik hazırlamaları gereken iş planı ve sunumlara yönelik eğitim ve mentörlük hizmeti BİGG ULUKOZA’da ücretsiz olarak sunulmaktadır.
BİGG ULUKOZA, TÜBİTAK 1512 Programının resmi uygulayıcı kuruluşu ve TÜBİTAK tarafından fonlanan bir programdır.
Bu programa kimler başvurabilir? Lisans son sınıf öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, doktora öğrencisiÖrgün öğrenim veren üniversitelerin Lisans, yüksek lisans veya doktora programlarından en çok 10 sene içerisinde mezun olan kişilerDaha önce TÜBİTAK 1512 ya da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Programlarından destek alanlar ve başvuru itibari ile bir şirketin ortaklık yapısında…

Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi Başvuruları Devam Ediyor

Resim
İstanbul Kalkınma Ajansı desteği; Türkiye İş Kadınları Derneği ve Galatasaray Üniversitesi işbirliğinde  “Kadın Girişimciliğini Geliştirme Merkezi Projesi” hayata geçirilerek, Galatasaray Üniversitesi kampüsünde bir Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) kuruldu.
GİKAMER, kadınların sadece çalışan olarak ekonomik hayata katılımlarını değil, ama aynı zamanda sahip oldukları bilgi ve deneyimi iş hayatına ‘girişimci’ olarak aktarabilmelerini sağlamayı da hedefliyor.
Bu hedef doğrultusunda kurulan GİKAMER ile teknoloji, yenilik ve yaratıcılık odaklı girişimcilik özellikle desteklenecek.
Kimler Başvurabilir?
     Bir kadın tarafından temsil edilen ve/veya ortaklarından biri kadın olan girişimler; ​
18 yaşını doldurmuş, T.C. vatandaşı olan kadın girişimci adayları,​İş fikrine sahip girişimci kadın adayları,​Start-up düzeyinde işletmesi olan ve geliştirmek isteyen kadın girişimci adayları,​Girişimcilik eğitimi almak isteyen kadın adaylar başvurabilir.​​Başvuru içintıklayın

COSME Teklif Çağrısı: Sürdürülebilir ve Döngüsel Bir Moda Endüstrisi için İnovasyon Uygulamalarının Hızlandırılması ve Ölçeklendirilmesi

Resim
Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan; • KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.
Çağrının Amacı ve Kapsamı
Bu çağrının amacı Avrupa Moda endüstrisinin rekabet edebilirliğini artırmak ve endüstrinin çevreci yapısını KOBİ’lerin kapasitesini destekleyerek güçlendirmektir. Endü…

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Teklif Çağrısı

Resim
Bakanlığımız tarafından gençlerimiz için daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek, hayaller gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2019 – I Özel Çağrı) çıkılmıştır.
Programa, Üniversitelerde Gençlik Toplulukları, İlkokul, Ortaokul, Bilim ve Sanat Merkezi, Liselerde Gençlik Grupları proje teklifinde bulunabilecektir.
2019-I Özel Çağrısı kapsamında gençlerimizin “Gönüllülük”, “Kültür ve Sanat”, “Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor”, “Yenilikçi Fikirler”, “Çevre Bilinci” ve “Hayvanların Korunması” başlıklarındaki projelerine destek verilecektir.
Program kapsamında desteklenmesi uygun görülen projelere; Gençlik Grupları için 5.000-20.000 TL,Gençlik Toplulukları için ise 5.000 – 25.000 TLarasında destek verilecektir.
Bürokratik süreçlerin hızlandırılması, ge…

COSME Teklif Çağrısı: Kümelenme

Resim
Avrupa Birliği’nin, EU2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri ”Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin %90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür.
COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
KOBİ’lerin finasmana erişiminin arttırılması,Pazarlara erişimin iyileştirilmesi,Çerçeve koşullarının geliştirilmesiGirişimciliğin teşvik edilmesiamacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak belirlenmiştir.
Çağrının temel amacı sektörel ve coğrafi sınırlara bağlı kalmadan kümler ve iş ağları arasındaki işbirliğini güçlendirmektir. Bu çağrı ile Avpa dışındaki ülkelere olan stratejik ilgi artacaktır.
Söz konu…