Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, akademik açıdan başarılı olan ve Avrupa Birliği alanında yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilere 2013-2014 Akademik yılı için Avrupa Koleji’nde burs imkânı sağlanacaktır. Burs başvuruları için gerekli şartlar burs duyurusunda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 15 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir.
Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış’ın girişimleriyle ilk kez 2010-2011 akademik yılında başlatılan Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı’nın amacı, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ülkemizin ihtiyaç duyduğu donanımlı AB uzmanlarını ve geleceğin Türk Avrokratlarını yetiştirmektir.
Avrupa Birliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen burs programı kapsamında, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün desteğiyle, 2010-2011 akademik yılı için toplam 14 adet, 2011-2012 akademik yılı için ise toplam 17 adet burs sağlanmıştır. 2012-2013 akademik yılında bu sayı 22’ye yükselmiştir.
Program kapsamında burs verilecek öğrenciler, 2013-2014 akademik yılında Avrupa Koleji’nde bir yıllık yüksek lisans eğitimi görmeye hak kazanacaktır. Bursiyerlerin Kolejin Bruges veya Natolin kampüslerinde, Avrupa Disiplinlerarası Çalışmaları, AB Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Çalışmaları, Avrupa Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Çalışmaları, Avrupa Ekonomik Çalışmaları ve Avrupa Hukuku Çalışmaları programlarından birinde öğrenim görmeleri sağlanacaktır. Burslar eğitim, yemek, konaklama, kayıt, harç ve okul gezisi giderlerini kapsamaktadır.
Burs başvuruları için gerekli şartlar aşağıda sunulmuş olup, son başvuru tarihi 15 Ocak 2013 olarak belirlenmiştir. Adayların, öncelikle seçtikleri program için Avrupa Koleji internet sitesine online başvuru yapmaları gerekmektedir. Online başvuru sürecini takiben gerekli belgeler toplanmalı ve Avrupa Kolejine, Avrupa Birliği Bakanlığına ve Türkiye Avrupa Vakfına eş zamanlı olarak 3 dosya halinde gönderilmelidir.
Bursiyerler, Avrupa Koleji tarafından belirlenecek olan ön eleme listesine girebilmiş adaylar arasından, Avrupa Koleji Türkiye Ulusal Seçici Kurulu tarafından yapılacak olan mülakatlar yoluyla belirlenecektir. Mülakat tarihi ve yeri ile ilgili bilgi ön eleme listesine giren adaylara daha sonra iletilecektir.
15 Ocak 2013 tarihinden sonra yapılacak olan başvurular dikkate alınmayacaktır.
I. Burs başvuru şartları:
- T.C. vatandaşı olmak
- Başvuru tarihinde 35 yaşından gün almamış olmak
- Avrupa Koleji yüksek lisans programlarına kabul edilebilme şartlarını sağlıyor olmak
- Burs başvurusu esnasında Avrupa Koleji yüksek lisans programlarından birine hâlihazırda online başvuru yapmış olmak
- Avrupa Koleji eğitim dili İngilizce ve Fransızca olup, her iki dili de seçilecek programın dil kriterine uygun düzeyde akıcı konuşup yazabiliyor olmak zorunludur.
II. Burs başvurusu için gerekli belgeler:
- Burs Başvuru Formu (doldurulmuş ve imzalı olarak)
(www.ab.gov.tr adresinden elektronik olarak erişilebilmektedir.)
- Avrupa Koleji’ne ve Türkiye Avrupa Vakfı’na gönderilen başvuru dosyasındaki bütün belgelerin birer kopyası (bu belgeler aşağıda sayılmıştır)
* Avrupa Koleji internet sitesinde online olarak doldurulmuş başvuru formunun çıktısı
* Akademik çalışmalarınızı ve diğer başarılarınızı özetleyen bir özgeçmiş (akademik aktiviteleriniz, profesyonel tecrübeleriniz, dil yeterlilik belgeleriniz vs.)
* Sahip olduğunuz diplomalar ve çevirileri
* Akademik transkript ve çevirisi
* İki adet tavsiye mektubu (Her iki mektup da üniversite hocalarından başlıklı kâğıt üzerine, kapalı zarf ile alınmalıdır. Adayların tavsiye mektuplarını alırken 3 adet başvuru dosyası hazırlayacaklarını göz önünde bulundurmaları ve her mektuptan 3 örnek almaları gerekmektedir.)
- 2 adet fotoğraf
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan adayların, başvuru belgelerine ilaveten, kurumlarından alacakları, “Koleje kabul edildikleri ve burs sağlandığı takdirde yüksek lisans programı süresince Avrupa Koleji’ne gönderilmek üzere izinli sayılacaklarını” belirten bir yazıyı da Avrupa Birliği Bakanlığı’na başvuru esnasında teslim etmeleri zorunludur.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Belediyelere yönelik Proje Teklif Çağrısı

EaSI Programı Teklif Çağrısı

Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı