Kayıtlar

Aralık, 2012 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddeti Önleme Vakıf Fonu Duyurusu

Resim
Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Şiddeti Önleme Vakıf Fonu Duyurusu yayınlanmıştır. Birleşmiş Milletler(BM) Vakıf Fonu, uluslararası alanda kadınlara ve kız çocuklarına karşı şiddetin her türünü durdurmak için kurulmuş bir fondur. BM, her yıl verdiği Vakıf Fonu aracılığı ile bugüne kadar 128 ülkede 351 girişim ile 86 milyon kişiye ulaşmıştır.
Büyük ölçekli STK’lar, hükümetler ve Birleşmiş Milletler Ülke Takımlarına 2-3 yıllık projeler için 300.000$ - 1.000.000$ aralığında hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Küçük Sivil Toplum Kuruluşları, Hükümetler ve Kadın temalı çalışan örgütlenmeler ve ağlara asgari olarak 100.000$ hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Bütçe talepleri organizasyonların Operasyonel kapasitelerine göre değerlendirilecektir. Programa merkezi ve yerel düzeyde kamu kuruluşları, STK’lar, bölgesel ve uluslararası STK’lar ve ağlar, cinsiyet eşitliği ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet üzerine çalışan araştırma kuruluşları programa başvurabilirler. 2013 için yayımlan…

Gençlerin İstihdamı için Ücretsiz Eğitim

Resim
AB Gençlik Programı Eğitim ve İş Birliği Planı (TCP) kapsamında, gençlerin profesyonel yaşamdaki potansiyellerini artırmaları amacıyla, onların eğitimler aracılığıyla edindikleri deneyimlerini, profesyonel iş yaşamlarına aktarmaları hedeflenmektedir. 21-27 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da gerçekleşecek olan eğitimin dili İngilizce ve son başvuru tarihi 24 Şubat 2013’tür. Başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Kabul edilen katılımcılara ülkelere göre değişen oranlarda ön ödeme yapılabilmektedir. Genel Bilgi : Ek belge gönderilmesine gerek yoktur. Başvuru yapmadan önce bilmeniz gereken diğer hususları öğrenmek için mutlaka incelemeniz gereken adres: Eğitim ve İşbirliği Planı (TCP) Etkinliğe Özel Bilgi: Etkinliğin niteliği ile ilgili açıklama, hedefleri ve b…
Resim
Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı tarafından yürütülen ve İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından desteklenen "Türk Yerel Medyası AB Yolunda" projesi 14-15 Ocak'ta Afyonkarahisar'da başlayacak.


AB Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AB Süreci Yerelde Başlar" anlayışı ile başlatılan ve yerel medya mensuplarının Avrupa Birliği konusunda bilgi düzeyini arttırmak amacıyla Türkiye çapında gerçekleştirilecek projeyle Türkiye'nin 7 ilinde bölgesel bilgilendirme seminerleri düzenleneceği belirtildi.
Türkiye çapında, gazete, televizyon, dergi, radyo, internet olmak üzere tüm yerel medya mensuplarına hitap eden proje ile yerel medyanın, Türkiye'nin AB'ye katılım sürecini daha yakından takip edebilmesi ve sürece dahil olması amaçlanıyor. Bu projeyle, AB Bakanlığı, tüm yurda yayılarak yerel medyayla bir araya geliyor ve medyaya yönelik proje ve programlar, çevre, enerji, tarım gibi sektörel konulara ilişkin bilgilendirmede bulunuyor. AB Bakanlığı ka…

Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Teklif Çağrısı Yayınlandı

IPA IV. Bileşeni altında yer alan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen “Yatırım Sektörlerinde Genç İstihdamının Desteklenmesi” Hibe  Programı Teklif Çağrısı 20.12.2012 tarihinde yayınlanmıştır.
Programın toplam bütçesi 24.000.000AVRO ’dur.
Program öncelikleri kapsamında, aşağıdaki tabloda yer alan 12 NUTS II bölgesine ayrılan bütçe16.800.000 AVRO’dur

Erzurum Bayburt Erzincan Kars Ağrı Ardahan Iğdır Malatya Elazığ Bingöl Tunceli Van Bitlis Hakkari Muş Gaziantep Adıyaman Kilis Diyarbakır Şanlıurfa Batman Mardin Siirt Şırnak Kahramanmaraş H

ICT PSP 2013 Yılı Çağrısı Açıldı

ICT PSP programının 7. ve son çağrısı olan 2013 Yılı Çağrısı 21 Aralık 2012 tarihi itibariyle açılmış bulunmaktadır. Çağrının 14 Mayıs 2013 tarihinde kapanması planlanmaktadır. Çağrıya ilişkin çeşitli bilgi, duyuru ve dokümanlarahttp://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict-policy-support-programme adresinden erişebilirsiniz. Ayrıca, 2013 Yılı Çağrısı iş programınahttps://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/cip_ict_psp_wp2013_publication.pdf adresinden erişebilirsiniz.
Avrupa Birliği, ICT PSP 2013 Yılı Çağrısı kapsamında, 15 Ocak 2012 tarihinde Brüksel’de bir bilgilendirme günü düzenlemeyi planlamaktadır. Bu bilgilendirme gününe katılmak için http://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/psp0113/menu.cfm adresinden kayıt olmak gerekmektedir.

EAFES’ten öğrenciler için ödüllü enerji yarışması

Avrupa Enerji Güvenliği Ajansı’nın (EAFES) ilk yarışması başvurularınızı bekliyor! Eğer Avrupa-Mega projeleriyle ilgili üzerinde çalıştığınız bir projeniz varsa neden öğrenci yarışmamıza katılmıyorsunuz? Birincilik ödülü enerjiyle ilgili bir araştırma projesine 400 Euro, ikincilik ödülü EAFES 2013 Viyana Yaz Okulu için kısmi burs veüçüncülük ödülü EAFES tarafından önerilen bir bilimkurgu kitapları seçkisi. Kazananlar ayrıca EAFES sistemine bir yıllık ücretsiz üyelik sahibi olacaklar.   
Katılmak için “AB enerji dağılımıyla ilgili mega-projeleri savunan” 1500 kelimelik bir makale yazıp göndermeniz yeterli.  Mezuniyet öncesi ya da mezuniyet sonrası düzeylerde enerjiyle ilgili konularda çalışan gelişmekte olan profesyoneller de, tamamlanmış tezlerini son başvuru tarihi 15 Ocak 2013’e kadar info@eafes.eu adresine gönderebilirler.   
Yarışma hakkında konuşan EAFES Müdürü Dr. Michal Chudý “genç yaratıcı insanların yenilikçi dürtülerini desteklemek ve fikirlerini EAFES kapsamında paylaşmak is…

Japonya Büyükelçiliği - Yerel Projelere Hibe Programı 2013 Yılı Teklif Çağrısı

Resim
Japonya Devleti tarafından Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” aracılığıyla 1989 yılından beri gelişmekte olan ülkelerde yürütülen “Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” 2013 Yılı Teklif çağrısı yayınlanmıştır. Sivil toplum kuruluşları ve belediyelerin başvurabileceği programın öncelikli konuları aşağıdaki gibidir.
Temel Sağlık: Koruyucu sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, sağlık merkezlerinin ekipmanlarının yenilenmesi ve yeni ekipman sağlanması Engelliler: Engelliler için özel okul veya merkezler, üretime yönelik atölyelerKalkınmada Kadın: Kadınların bölgede kalkınmasını hedefleyen beceri geliştirme, mesleki eğitim ve rehabilitasyon merkezleriKamu Faydası/Diğer Dezavantajlı Kesimler: Yaşlılar için özel bakım merkezleri, huzurevleri, çocuklara ve gençlere yönelik eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, sokak çocukları veya kimsesizler için tesislerKapasite Geliştirme ve Eğitim: Mesleki eğitim, özel topluluklar için kapasite geliştirme programlarıBaşvuru için gerekli belgele…
Resim
TACSO, Avrupa Birliği Yolunda Sivil Toplumun Dönüşümü Konferansına Katılım için Açık Çağrı Yayımladı.


17-19 Nisan 2013'te Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te TACSO tarafından gerçekleştirilecek olan "Avrupa Birliği Yolunda Sivil Toplum Dönüşümleri" isimli konferans için, katılımcı olmak isteyen Sivil Toplum Kuruluşlarının başvuruları kabul edilmeye başlandı. 21 Ocak 2013 tarihine kadar açık olan katılımcı çağrısı hakkında daha fazla bilgi için TACSO web sayfasına http://www.tacso.org/news/training-opp/?id=8440 'dan ulaşabilirsiniz. İletişim için:  info.tr@tacso.org

Teknoloji ve Girişimcilik Programı

Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Intel ve Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ortaklığında hayata geçirilen ve Aralık-Ocak aylarında İzmir'de gerçekleştirilecek olan Teknoloji ve Girişimcilik Programı'na 15-30 yaş arası gençler ücretsiz olarak katılabilir.  İşsizlik; modern toplumlarda neden olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal sonuçlarıyla, günümüzün en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından birisidir. Dünya’da yenilikçi ekonomilerin en önemli insan kaynağını oluşturan genç nüfus, kalkınmakta olan ülkemiz için de eşsiz bir fırsat teşkil etmektedir. Ancak nüfusun yarısının 29 yaşın altında olduğu Türkiye’de genç işsizlik oranının %18’i bulması ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü azaltmakta ve gelişmeyi yavaşlatmaktadır.  Bu nedenle gençlerin teknoloji desteğiyle işgücüne hızla katılması gerekmektedir. Günümüzde pek çok genç, çeşitli eğitim ortamlarında teknolojiye ulaşabiliyor. Ancak teknolojiye ulaşmak tek başına yeterli değil. Gençlerin, günü…

48 Ülke Çocuklara Yönelik Cinsel İstismara Karşı Mücadele Etmek İçin Birlik Oluyor

5 Aralık'ta, AB Komisyonu'nun İç İşleri’nden sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, ABD Adalet Bakanı Eric Holder ile birlikte İnternette Çocuklara yönelik Cinsel İstismara karşı Küresel İttifakın açılışını yapacak. Bu girişim dünyanın her tarafındaki karar alıcıları bir araya getirerek mağdurların daha iyi tespit edilebilmesini ve desteklenmesini ayrıca faillerin kovuşturulmasını amaçlamaktadır. Açılış etkinliğinin katılımcıları arasında 27 AB üyesi ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililerin yanı sıra Birlik dışından 21 ülkenin de (Arnavutluk, Avustralya, Kamboçya, Hırvatistan, Gürcistan, Gana, Japonya, Moldova, Karadağ, Yeni Zelanda, Nijerya, Norveç, Filipinler, Sırbistan, Kore Cumhuriyeti, İsviçre, Türkiye, Ukrayna, ABD, Tayland ve Vietnam) temsilcileri bulunmaktadır.
İttifak ülkeleri bir dizi kilit politika hedeflerini ve amaçlarını gerçekleştirme taahhüdünde bulunmaktadır. Uluslararası işbirliğinin artmasıyla internet üzerinden çocuk istismarına karşı yürütülen mücadele daha da …

AB İNSAN HAKLARI ONLINE VIDEO YARIŞMASI SONUÇLANDI

AB Türkiye Delegasyonu’nun düzenlediği İnsan Hakları Online Video Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Yarışmanın ikinci etabında jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu en yüksek puanı alan 5 finalist halk oylamasına sunulmuş ve finalist videolar, yarışmaya ait Youtube kanalındahttp://www.youtube.com/humanrightsturkey23.11.2012 tarihinde aynı anda yayınlanmıştı. 3 Aralık saat 17.00’ye kadar süren yarışma sonucunda en çok viral hale gelen ve internet üzerinde en çok izlenen ve paylaşılan videolar başarılı sayıldı. Yarışmanın kazananlarını tebrik ediyoruz!
Birinci: SAYGI LÜTFEN  / Göksel Tüzün
İkinci: HAMELN / Gültennur Batmaz
Üçüncü: SARI / Muhammet Sami Bayram

12 Aralık 2012’de Avrupa Birliği İnsan Hakları Film Günleri’nin kapanışında Ankara’da gerçekleşecek ödül töreninde ise başarılı bulunan film sahiplerine aşağıdaki ödüller takdim edilecek Birincilik ödülü: HD Video Kamera ve video montaj yazılımı (maddi değeri 1,000 Euro)İkincilik ödülü: HD Video Kamera (maddi değeri 750 Euro)Üçüncül…