Kayıtlar

Ocak, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

En Çok Proje Afyonkarahisar’dan

Resim
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 12 Kasım 2012 tarihinde başlatılan Sosyal Kalkınma ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına en çok proje Afyonkarahisar’dan gönderildi.


KAYS'tan alınan verilere göre, bölgemizin sosyal ve beşeri gelişimine katkı sağlaması için Ajans tarafından 12 Kasım 2012 tarihinde başlatılan Sosyal Kalkınma ve Sosyal Altyapı Mali Destek Programlarına Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden toplam 262 proje başvurusu gerçekleşti. Programlara Afyonkarahisar’dan 94, Kütahya’dan 58, Manisa’dan 73 ve Uşak’tan 37 proje teslim edildi. Değerlendirmeler sonrasında başarılı olan projelere Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında proje başına 25.000 TL ile 200.000 TL, Sosyal Altyapı Mali Destek Programı kapsamında ise proje başına 100.000 TL ile 500.000 TL arasında hibe desteği sağlanacak. Ajans, söz konusu iki program için toplamda 17.3 milyon TL’lik bir kaynak ayırdı.
Ajansa teslim edilen projeler öncelikle ön inceleme aşamasından geçecek. Ön …

İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNE AB ve TÜRKİYE'DEN ORTAK YATIRIM

Resim
Avrupa Birliği ve Türkiye insan kaynaklarının geliştirilmesi sahasında yapılacak çalışmaları desteklemek üzere ortaklaşa bir teklif verme süreci başlattı.
Avrupa Birliği istihdam, eğitim, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme alanlarındaki operasyonlar için 122.4 milyon Euro'luk bir kaynak ayırmıştır. Bu kapsamda Türkiye de bu çalışmalara 21.6 milyon Euro'luk ek bütçe katkısı sağlamaktadır. 21 Ocak 2013 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir operasyon teklif çağrısı yayımlamış olup bu çağrının hedef grubu içinde kalkınma ajansları, sendikalar, işveren kuruluşları, büyükşehir belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, meslek örgütleri, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de dâhil çeşitli kuruluşlar yer almaktadır. Başvuru için son gün 25 Şubat 2013'tür. Desteklenecek operasyonların neticesinde aşağıdakilere ulaşılması hedeflenmektedir: Dezavantajlı gruplar da dâhil olmak üzere, farklı hedef grupların istihdam ve mesleki eğitim hizmetlerinden daha iyi faydalanabilme…

AB'den 730 Milyon Euro'luk Destek Programı

Avrupa Komisyonu, katılımcı ülkelerde kamu sektörünün, başta KOBİ’ler olmak üzere iş dünyasının ve vatandaşların bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmalarını yaygınlaştırarak yenilikçilik ve rekabet gücüne katkıda bulunmayı hedefleyen Bilgi İletişim Teknolojileri Politikaları Destek Programı (ICT-PSP) için 2013 teklif çağrısını duyurdu.
2007-2013 bütçesi yaklaşık 730 Milyon Euro olan Programın 2013 iş programı kapsamında aşağıdaki temalar desteklenecektir:
-Kamu Hizmetleri Bulutu ve Akıllı Şehirler
-Dijital İçerik, Açık Veri ve Yaratıcılık
-Sağlıklı Yaşlanma, İçerme ve Sağlık için Bilgi İletişim Teknolojileri
-Güvenilir e-Hizmetler
-Inovasyon ve Diğer Eylemler için Açık Amaç Teklif çağrısı için son başvuru tarihi 14 Mayıs 2013’tür. Avrupa Birliği, ICT PSP 2013 Yılı Çağrısı kapsamında, 15 Ocak 2013 tarihinde Brüksel’de bir bilgilendirme günü düzenlemektedir. Bilgilendirme gününe katılmak için buradan kayıt yaptırabilirsiniz. Teklif çağrısı hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız!

AB'DEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Resim
Türkiye’de 20.000 üniversite öğrencisi 2012-2013 akademik yılında AB tarafından finanse edilen burslardan yararlanıyor. Söz konusu destek, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ilgili kurumu olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile yapılan yeni bir anlaşma kapsamında sağlanıyor. Burs alan öğrenciler aynı zamanda iş piyasasına girmek için çeşitli desteklerden de yararlanacaklar. Avrupa Birliği, ihtiyacı sahibi üniversite öğrencilerinin yüksek öğrenim ve istihdam imkânlarına erişimini arttırmak üzere 20 milyon € tahsis etmiştir. İstihdam, eğitim, sosyal içerme ve yoksulluk meselelerini gözetecek şekilde, Kredi ve Yurtlar Kurumu ile insan kaynağının geliştirilmesi alanında AB fonlarının yönetilmesinden sorumlu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında, Kredi ve Yurtlar Kurumu listesinde yer alan 20,000 öğrenciye burs desteği sağlanması amacıyla bir anlaşma imzalanmıştır. Eğitimlerinin son senesindeki bu öğrenciler yüksek öğrenimlerini tamamlamakta zorluk yaşamaktadır. Avrupa Birli…

Gençlik Programı 2013 Program Kılavuzu Yayınladı

Gençlik Programı 2013 Program Kılavuzu (Türkçe) Ulusal Ajans'ın internet sitesinde yayınlanmıştır. Başvuru formları TURNA'da henüz yayınlanmamıştır. Avrupa Komisyonundan beklenmektedir.
Gençlik Programı Program Kılavuzu 2013 2013 Program Kılavuzu (Türkçe) için tıklayınız. 2013 Program Kılavuzuna ek duyuru için tıklayınız. İLAVE FON FIRSATI: 2013 yılı başvuru dönemlerinde Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Beyaz Rusya, Moldova ve Ukrayna'nın ortak olduğu projeler için genişletilmiş bütçeden istifade edebilirsiniz. Ulusal Öncelikler
-Projede engelli gençlerin yer alması -Projenin, kalkınmada öncelikli yörelerde gerçekleşmesi ve/veya bu yörelerdeki sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ailelerden gelen gençleri içermesi. -Projenin, daha önce gençlik projelerine katılmamış veya uluslararası bir deneyimi olmayan gençleri kapsaması. -Projenin, gençlerin istihdamına katkı sağlaması ve gençlere yeni beceriler kazandırması. -Projenin, ülkenin ve ülke kültürünün tanıtımına olumlu katkılar sağlam…

Proje Ekipleri Bilgilendirildi

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisi tarafından, Zafer Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ve Sosyal Alt Yapı Mali Destek Programı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
            Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde bulunan kurumlarda oluşturulan proje ekiplerinin katıldığı bilgilendirme toplantısında Zafer Kalkınma Ajansı Afyonkarahisar Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğrul ÇINAR, mali destek programları için kurumlarının proje yazım işini yürüten proje ekiplerinin sorularını cevapladı.
            Bilgilendirme toplantısıyla ilgili bir açıklama yapan Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği Daimi Temas Noktası Ofisi Koordinatörü H. Hüseyin OĞUZ “Zafer Kalkınma Ajansı tarafından mali destek programlarının duyurulmasından hemen sonra kurumlarımıza yazı göndererek proje ekiplerini oluşturmalarını istemiştik. Kurumlarımız proje ekiplerini oluşturarak ekipte yer alan arkadaşlarımızın iletişim bilgilerini bize bildirmişlerdi. Son gü…

Avrupa Birliği-Türkiye Mali İşbirliği: Reformlara 360 milyon €’luk Destek

Resim
AB ile Türkiye arasında imzalanan iki Finansman Anlaşması doğrultusunda  2011 ve 2012 katılım öncesi yardım programları kapsamında teknik destek ve kurumsal gelişime yönelik AB destekli projeler için 360 milyon €’yu aşkın fon aktarılacak.
Bu Anlaşmalar kapsamında Adalet, İç İşleri ve Temel Haklar; Özel Sektör Gelişimi; Enerji; Çevre ve İklim Değişikliği; Sosyal Kalkınma; Ulaştırma ve Tarım ve Kırsal Kalkınma (bkz. Ön bilgi) gibi alanlarda çok çeşitli projelerin desteklenmesi amacıyla AB’nin katılım öncesi yardım fonları aktarılmaktadır. Projeler, Türkiye’nin Birliğe girmesi için başlıca koşullardan bir tanesi olan Türk mevzuatı ve uygulamasının AB’ninkilerle uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunacaktır. AB fonlarından yalnızca devlet idaresi değil Jean Monnet Burs Programı vasıtasıyla üniversite öğrencileri ve Sivil Toplum Kuruluşları gibi Türkiye’deki çeşitli kesimler yararlanabilecektir.  AB’nin Türkiye ile mali işbirliği, ilerleme kaydedilmesi gereken ve mümkün olan ortak menfaat a…