Yayınlar

Şubat, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Anna Lindh Vakfı Ulusal Ağ Üyeleri İçin 2013 Proje Teklif Çağrısı

Resim
Anna Lindh Vakfı Ulusal Ağ üyeleri için 2013 yılı proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının genel hedefi Anna Lindh Vakfı (ALF) toplumun katılımının desteklenmesi ve sürdürülebilir insani kalkınmayı hedefleyen bir sivil toplum seferberliğini kapsayan 4D Stratejisi doğrultusunda vatandaşlık ve sosyal içerme konularında sivil toplum kuruluşlarının hareketliliğinin güçlendirilmesidir. Projeler, kültür ve yaratıcılık, eğitim ve kültürlerarası öğrenme, şehir alanı ve vatandaşlık, medya ve kamuoyu alanlarında geliştirilecektir.
Proje kar amacı gütmeyen STK’lar, yerel medya, kamu kuruluşları, dini temsilcilikler, yerel halk figürleri yöneliktir. Teklif Çağrısı, 15 Ocak 2013 ten önce ALF ağına üyelik başvurusu yapan ve üyeliği kabul edilen 42 EuroMed ülkelerinde yer alan üyelere açıktır.  Son Başvuru Tarihi: 15 Nisan 2013
Ayrıntılı bilgi almak ve başvurmak için tıklayınız.

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu Teklif Çağrısı

Resim
İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın Dış Politika Öncelikleri 2 kapsamında, İngiltere’nin dış politikasını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla İngiltere Büyükelçiliği tarafından Refah Fonu Açık Çağrısı başlatılmıştır. Türkiye’nin de öncelikli 15 ülke arasında bulunduğu teklif çağrısına sunulan projeler 1 Nisan 2013 - 31 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Teklif çağrısı için son başvuru tarihi 4 Mart 2013’tür. Refah Fonu, İngiltere kalkınma hedefleri kapsamında İngiltere’nin Dış Politika önceliklerinden olan yatırım, ihracat, serbest piyasa ve küresel büyüme kanallarına katkı sağlayarak refah seviyesini arttırmayı hedeflemektedir. Projelerin 3 temel başlık altında geliştirilmesi hedeflenmektedir. -Sürdürülebilir, Etkin ve Açık Ekonominin Arttırılması -Enerji Güvencesinin Geliştirilmesi ve Enerji Verimliliğinin Yükseltilmesi -Türkiye’de Düşük Karbonlu İktisadi Gelişmeyle İklim Değişikliği Mücadelesi
Önemli Tarihler Teklif Çağrısı Başvurularının Açılması: 11 Şubat 2013 İnternet…

Membran Teknolojileri Çağrısı

Ülkemizde ve dünyada suyun geri kazanımını ve yeniden kullanılmasına yönelik olarak yeni teknolojilerin geliştirilmesi, ileri arıtma teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu teknolojilerin mümkün olduğu kadar yoğun su ihtiyacı olan sektörlerde uygulanması gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Dünyada uygulamaları hızla artan membran teknolojileri klasik arıtma sistemlerine nazaran sahip oldukları avantajlarından dolayı mevcut su kaynaklarını korumak ve yeni kullanılabilir/içilebilir su kaynakları oluşturmak için kullanılması gereken teknolojilerin başında yer almaktadır. Membran teknolojileri alanında ülkemizdeki uygulamalar hem yeterli değildir hem de teknolojik olarak tamamen dışa bağımlıdır. Bu çağrı programıyla, ülkemizde membran teknolojileri alanında mevcut uygulamalara hız kazandırmak, bilgi birikimini ve yetişmiş insan gücünü arttırmak, dışa bağımlılığı azaltmak hedeflenmektedir. Bu çerçevede aşağıda belirtilen konularda “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destek…