Yayınlar

Haziran, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Toplum Örgütleri Arasında Diyaloğun Geliştirilmesi-II Hibe Teklif Çağrısı

Resim
Türkiye Cumhuriyeti adına Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB), Avrupa Toplulukları Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) 2011 programı kapsamında verilen mali yardımlar aracılığıyla Türkiye’de uygulanacak teklifleri beklemektedir.


Bu teklif çağrısı, STÖ’ler arasında işbirlikleri ve kollektif faaliyetler (ortaklıklar, ağlar, platformlar, vb.) oluşturulmasına katkı sağlayarak STÖ’lerin demokratik haklar ve özgürlükler alanında etkin şekilde hak talep edebilmelerine ve temel faaliyet alanlarındaki kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin gelişimine destek olmayı amaçlamaktadır. Başvuru sahipleri için Rehberin tam metni, aşağıdaki internet sitelerinde bulunmaktadır:https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcomehttp://www.cfcu.gov.trand http://www.stgm.org.tr. Bu teklif çağrısına ilişkin bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Toplantı yeri ve tarihi için MFİB(www.cfcu.gov.tr) ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (http://www.stgm.org.…