Yayınlar

Eylül, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İnsan Hakları Online Video Yarışması

Resim
AB Türkiye Delegasyonu genç film yapımcıları için çevrelerindeki İnsan Hakları konularını nasıl izlediklerine ve algıladıklarına dair bir video filmi yarışması düzenliyor. İşte size, İnsan Haklarının sizin, arkadaşlarınız, aileniz ya da çevreniz için ne anlama geldiğini dünyayla ve sizin gibi diğer tüm insanlarla paylaşma fırsatı. 


Türkiye’deki tüm halk ve –özellikle, ancak sınırlı olmamak üzere- Gazetecilik, Halkla İlişkiler, Sinema, TV, Görsel-işitsel yapım ve Medya öğrencileri İnsan Hakları konulu kendi filmlerini oluşturmaya davetli! Fikirleriniz, hikayeniz, görüşleriniz Dünyanın her köşesinde tüm insanları etkileyen İnsan Hakları konuları üzerine odaklanacak yarışmacılar aranıyor.  İnsan Hakları konularının sizi ya da çevrenizi nasıl etkilediğini (video ile) anlatmak için yaratıcılığınızı ve özgünlüğünüzü kullanın. Düşüncelerinizi paylaşın, problemlere işaret edin ve fikirlerinizi önerin! Eğer anlatacak hikâyeniz varsa, seyretmeye ve dinlemeye hazırız. Videolarınız kendi özgün ça…

Bilgiye Erişim, Danışma ve Aktif Yardım Hibe Çağrısı

Resim
Avrupa Komisyonu ve ECAS (European Citizen Action Service AISBL) arasında imzalanan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’nin Proje Ortağı olarak yer aldığı “Bilgiye Erişim, Danışma ve Aktif Yardım” Projesi, Batı Balkan ülkeleri (Hırvatistan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Kosova) ve Türkiye’de uygulanmaktadır.


Projenin genel amacı vatandaşların bilgiye erişimlerini arttırma ve yasal haklar ile ilgili danışmanlık sağlama konularında sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi ve teşvik edilmesidir. Bu anlamda, vatandaşlar ile kurulan bağın genişletilmesi adına sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi ile birlikte bilgi edinme ve hukuki danışma servislerinin hükümetlerin reform politikalarını etkileyecek düzeye gelmeleri hedeflenmektedir.

Bilgi edinme, danışma ve aktif yardım anlayışının genişletilmesi için konsorsiyuma dahil olan her ülkeden 2 adet olmak üzere, toplam 10 proje için, 100.000 Avro’luk bir hibe programı yürütülecektir. Proje başına toplam hibe edilecek rakam 10.000 Avro’dur.…

IPARD 11. Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

Resim
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin Başvuru Çağrısı yayınlandı. Son başvuru tarihi 30 Ekim 2013 olan programın toplam bütçesi ise 512.713.338,12 Avro'dur.


KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı;  Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır. • Öncelik Ekseni 1: Ortak Tarım Politikası ve gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı ile ilgili alanlara ilişkin T…