Yayınlar

Ekim, 2013 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yeni İş Fikri Olanlara 100.000 TL Hibe

Resim
Teknogirişim Sermayesi Desteği, üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok beş yıl önce almış kişilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, gerçeğe dönüştürme amacıyla düzenlenmiş bir hibe desteğidir.


Kanun kapsamında desteklenmesi, uygun bulunan girişimci, işletmesini kurmasını müteakip en fazla 100.000 TL ve bir yıl süre ile desteklenecek olup, destek ödemeleri bir iş planı çerçevesinde ve dönem raporlarının projenin iş planına uygun olarak yürütüldüğünün denetimi sonrası yapılmaktadır.
Destek kapsamında bulunan gider kalemleri: Makina, donanım, yazılım ve yayın giderleri, Sarf malzemesi giderleri Personel giderleri, Hizmet alımı ve danışmanlık giderleri (Toplam bütçenin %20'sini geçemez), Genel işletme giderleri.
Teknogirişim desteği başvuruları 01.10.2013 - 01.11.2013 tarihleri arasında a…