Kayıtlar

Ocak, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri

Resim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen şirketleri ödüllendirmek amacıyla “Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” başlıklı bir yarışma düzenliyor.
Özel sektörde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinç oluşturma ve iyi uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefleyen yarışmaya küçük, orta ve büyük ölçekli şirketler üç ayrı kategori olarak katılabilecek. Seçim kriterleri ise konuyla ilgili olarak şirket içinde izlenen kararlılık ve yapılan eğitimler, ayrımcılıkla mücadele mekanizmaları, eşit ücret, işe alma, kariyer planlama ve terfi süreçlerine dayandırılacak. Başvurular için son tarih 14 Şubat 2014’tür. Bu yarışmanın ilk adımı, 2012 yılında, AB tarafından mali olarak desteklenen ve Türkiye’nin, fırsat eşitliği alanındaki AB mevzuatını uygulamasına destek olan “Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi” başlıklı proje kapsamında atılmıştır. Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü; "Ödül Belgesi&q…

Hassas ve Dışlanmış Kişiler ile Kayıtdışı Ekonomiye Bağımlı Bireyler Hakkında Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Komisyonu "Hassas ve dışlanmış kişiler ile kayıtdışı ekonomiye bağımlı bireylerin, beceri geliştirme, mesleki eğitim ve kursları kapsayan yollarla geçim olanaklarının güçlendirilmesi" başlığı ile Teklif Çağrısı yayımlandı. Toplam Bütçe 44.000.000 Euro'dur.

Proje başvuruları için; En düşük bütçe: 1 500 000 Euro En yüksek bütçe: 5 000 000 Euro'dur.
Başvurular iki aşamalı yapılcak olup, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ya da Portekizce hazırlanması gereken ön teklifler için son başvuru tarihi: 19 Şubat 2014'tür. Ön teklif formları kabul edilen başvuru sahipleri tam başvuru yapmaları konusunda bilgilendirileceklerdir.  Hibe Başvuru Rehberine ve Başvuru formuna ulaşmak içinAvrupa Komisyonu'nun sayfasını ziyaret ediniz.

Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) On İkinci Teklif Çağrısı

Resim
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye Cumhuriyeti adına Avrupa Birliği’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olan IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak yatırımlara ilişkin On ikinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak  isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir. KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMININ AMACI VE ÖNCELİKLİ EKSENLERİ  Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılac…

Online Erasmus+ eğitimi 14 Ocak Salı Günü Saat 10.00-12.00 Arası Afyonkarahisar Gençlik Merkezi’nde (Eski Ticaret Odası Meclis Salonunda) gerçekleştirilecektir. İlgi duyan herkes eğitime davetlidir.

Resim
2014 YILI İLE BİRLİKTE ERASMUS+ PROGRAMININ UYGULAMASI BAŞLADI 


Avrupa Birliği Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği eğitim ve gençlik programları 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren yeni bir döneme girdi. 2007-2013 yılları arasında Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları adı ile yürütülmekte olan programlar 2014-2020 yılları arasında Erasmus+ adı altında uygulanmaya devam edecek.
Erasmus+ Programı kapsamında eğitim, öğretim ve gençlik alanlarının yanı sıra spor konusunda da geliştirilecek projelere destek sağlanacak. Türkiye’nin de içinde olduğu 34 Avrupa ülkesini kapsayacak olan programın 2014-2020 dönemi bütçesi 14,7 Milyar Avro olarak belirlendi. Söz konusu dönemde Türkiye’nin yaklaşık 1 Milyar Avro bütçe kullanması bekleniyor. Erasmus+, daha önce kamuoyu tarafından bilinen adlarıyla Comenius (Okul Eğitimi), Erasmus (Yükseköğretim), Leonardo da Vinci (Mesleki Eğitim), Grundtvig (Yetişkin Eğitimi) ve Gençlik programlarını tek b…

Zafer Kalkınma Ajansı'ndan 2 Yeni Mali Destek Programı

Resim
Zafer Kalkınma Ajansı, 2014 yılı proje teklif çağrısı kapsamında, 12 Aralık 2013 tarihi itibarıyla toplam bütçesi 27 Milyon TL olan 2 yeni mali destek programı başlatmıştır. 16 Milyon TL bütçeli Rekabetçi KOBİ Mali Destek Programı (RKMDP) kapsamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ)’lere ar-ge, yenilikçilik, yeni ürün üretilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, işletmelerin uluslararasılaşmasının sağlanması, markalaşma ve kalite standartlarına uyum konularında 25.000 TL ile 400.000 TL arasında %50’ye varan oranda hibe desteği verilecektir.

11 Milyon TL bütçeli Turizm, Enerji ve Çevre Altyapı Mali Destek Programı (TEÇDP) kapsamında ise kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, OSB’ler vb. kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların turizmin Bölge ekonomisine katkısının arttırılması, enerji kullanımında verimliliğin ve çeşitliliğin sağlanması ile çevresel sorunların azaltılmasına yönelik altyapı projelerine aşağıdaki tabloda belirtilen miktar ve oranlar…