Yayınlar

Şubat, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı

Resim
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemeyi, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamayı, gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmayı ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesini hedefleyen projeleri desteklemek amacıyla 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı hazırlanarak proje teklif çağrısına çıkılmıştır.


Proje teklifleri 25 Şubat - 28 Mart 2014 tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel Evrak Kat:B1 Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Kat:4 06090 Altındağ/ANKARA adresine elden ya da posta yoluyla yapılmalıdır.
Program kapsamında desteklenecek proje türleri, desteğin miktarı ve kapsamı, kimlerin başvurabileceği, başvurunun nasıl ve nereye yapılacağı konuları ile ilgili detaylar Uygulama Kılavuzunda açıklanmıştır.
İlgili sayfaya gitmek için lütfen tıklayınız

İngiltere Büyükelçiliği'nden Refah Fonu Açık Çağrısı

Resim
İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın Dış Politika Öncelikleri 2 kapsamında, İngiltere’nin dış politikasını geliştirmeye katkı sağlamak amacıyla İngiltere Büyükelçiliği tarafından 2014-2015 Refah Fonu Açık Çağrısı başlatılmıştır. Türkiye’nin de öncelikli ülkeler arasında bulunduğu teklif çağrısına sunulan projelerin ön teklfileri için son başvuru tarihi: 28 Şubat 2014'tür.

Refah Fonu, İngiltere kalkınma hedefleri kapsamında İngiltere’nin Dış Politika önceliklerinden olan yatırım, ihracat, serbest piyasa ve küresel büyüme kanallarına katkı sağlayarak refah seviyesini arttırmayı hedeflemektedir. Projelerin 3 temel başlık altında geliştirilmesi hedeflenmektedir. -Sürdürülebilir, Etkin ve Açık Ekonominin Arttırılması -Enerji Güvencesinin Geliştirilmesi ve Enerji Verimliliğinin Yükseltilmesi -Türkiye’de Düşük Karbonlu İktisadi Gelişmeyle İklim Değişikliği Mücadelesi
Contact Arif Cem Gündoğan Prosperity Fund Coordinator Email: cem.gundogan@fco.gov.uk