Kayıtlar

Mart, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Güvenli Toplumlar Alanı 2014 Çağrısı

Resim
Horizon 2020 Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması" 2014 çağrısı 25 Mart 2014 tarihinde açılmıştır. Çağrıda, terörizm ve organize suçlar ile mücadele, krizler ve doğal afetlerle mücadele, sınır güvenliği ve siber güvenlik başlıkları altında yer alan 29 konuya yönelik olarak hazırlanacak projeler desteklenecektir.
Çağrılarla ilgili genel bilgiler aşağıda verilmiştir. Ayrıntılı çağrı bilgileri ile aktivite ve konuların içeriği, Güvenlik Toplumlar Alanı 2014-2015 yılları çalışma programında yer almaktadır. Güvenlik Toplumlar Alanı 2014 Çağrısı Çalışma Programına ve çağrı ile ilgili bilgilere ulaşmak için tıklayınız. Çalışma Programı Yayınlanma Tarihi: 11 Aralık 2013 Çağrı Açılış Tarihi: 25 Mart 2014 Çağrı Kapanış Tarihi: 28 Ağustos 2014 (Brüksel yerel saati ile 17:00) Bütçe: 191,02 Milyon Avro
Çağrılarla ilgili tüm sorularınız ve diğer talepleriniz için; Pınar ÇETİN H2020 Güvenli Toplumlar Alanı Ulusal İrtibat Noktası TÜBİTAK AB Çerçeve Pro…

Kültürel Yenilikçiler Ağı

Resim
Goethe Enstitüsü tarafından, Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın destekleriyle düzenlenen "CIN-Cultural Innovators Network" (Kültürel Yenilikçiler Ağı) Forumu; Avrupa ve Akdeniz ülkelerinden genç aktivistleri 5-11 Haziran 2014 tarihleri arasında Yunanistan'da bir araya getiriyor! Konaklama, Vize, Seyahat Sigortası ve Seyahat Masraflarının karşılanacağı etkinliğe başvurularınızı 10 Nisan'a kadar yapabilirsiniz.
Dünya, 2011 yılında, Arap Baharı’nın yanı sıra, Akdeniz’deki pek çok ülkede gençlerin çeşitli protestolarına ve işgal hareketinin başlangıcına da tanıklık etti. Adeta “kaynayan kazanlar”a dönen Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde gençlerin; siyasete katılım için yenilikçi ve yaratıcı yollar aradığı, toplumlarının geleceğinin şekillendirilmesinde söz sahibi olmak istedikleri göz ardı edilemez bir gerçek olarak ortaya çıktı. Bu yüzden 2012 yılı başında Akdeniz Bölgesi ve Almanya’daki genç kültürel aktivistlere yönelik bir ağ ve kapasite geliştirme projesi olan "CIN…

Sosyal Dışlanmayla Mücadele Hibe Programı

Resim
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı iledezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir.


Bu teklif çağrısının genel amacı, dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve/veya istihdam edilebilirliğinin arttrılması, işgücü piyasasına erişimlerinin kolaylaştırılması ve işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer aan engellerin ortadan kaldırılmasıdır. Teklif çağrısının özel amaçları:  • Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin, istihdam ve işgücüne katılım oranlarının arttırılması ve bunların işgücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin ortadan kaldırılması, • Dezavantajlı kişilerin işgücü piyasasındaki durumu hakkındaki bilginin arttırılması, • İşgücü piyasasında dezavantajlı kişiler ve özel i…

YOLLAR ENGEL DEĞİL PROJESİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Resim
Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek Afyonkarahisar Valiliği, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar İl Özel İdaresi, Zafer Kalkınma Ajansı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Altı Nokta Körler Derneği'nin Afyonkarahisar'daki görme engelliler için hazırladığı "Yollar Engel Değil" projesinin kapanış toplantısı yapıldı.
PROJE DOKUZ AYDA TAMAMLANDI Afyonkarahisar Valiliği AB Proje Koordinatörü Hasan Hüseyin Oğuz'un koordinatörlüğünde hazırlanıp yürütülen, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçen proje sayesinde Afyonkarahisar'da yaşayan görme engellilerin toplu taşıma araçlarından faydalanmaları sırasında ortaya çıkan ulaşım sorunlarına çözüm getirildi. Böylelikle engelli bireylere engelsiz insanlarla birlikte eşit ulaşım hakkı tanınmış oldu. Sadece görme engelli bireyler için düşünülen projeyi Afyonkarahisar Belediyesi, diğer engellilere ve Afyonkarahisar'da yaşayan tüm vatandaşa yayacak.   Program yazılımını güncelleyecek Belediye,  Afyonkar…

İngiltere Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı

Resim
İngiltere Büyükelçiliği tarafından İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın İkili İşbirliği Program Fonuna Mayıs 2014 - Mart 2015 ayları arasında yürütülecek projeler için teklif çağrısı başlatılmıştır. "Hukukun Üstünlüğü ve Temel Haklar" ve "Demokratik Kurumlar ve Süreçleri" temalarındaki projelerinizi sunabilirsiniz. İngiltere Büyükelçiliği tarafından İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın İkili İşbirliği Program Fonuna Mayıs 2014 - Mart 2015 ayları arasında yürütülecek projeler için teklif çağrısı başlatılmıştır. Proje teklifleri 21 Nisan 2014 Pazartesi gününe kadar başvuru yapılabilir. Detaylı bilgi ve proje teklif formu için tıklayınız.

Özgüdümlü Öğrenmenin Gençlik Çalışmalarında Kullanılması Eğitimi

Resim
Avrupa Birliği Gençlik Programı çerçevesinde, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından 14-18 Nisan 2014 tarihleri arasında İstanbul’da “Özgüdümlü Öğrenmenin Gençlik Çalışmalarında Kullanılması– Self Directed Learning in Youth Work” adlı Eğitim Kursu düzenlenecektir.
Bu eğitim programı, özgüdümlü öğrenme konseptinin gençlik çalışanları tarafından anlaşılmasının sağlanması, yaygın eğitim ve özgüdümlü öğrenmenin gençlik çalışmalarında araç olarak kullanılabilmesinin desteklenmesi ve öneminin vurgulanması, gençlik çalışmalarında gençlerin bilgi, beceri ve yaklaşım kazanımına yönelik planlamaların geliştirilmesi ve özgüdümlü öğrenmenin gençlik projelerinde kullanımına dair araçların tanıtılması amacıyla düzenlenecektir. Eğitim programına katılacak adayların;
Bir sivil toplum kuruluşunda (dernek, vakıf), gençlik meclisinde / gençlik merkezinde, üniversite topluluğunda (kulübünde) vb kurum/ kuruluşlarda gençlerin gelişimi alanında çalışa…

"İş Hayatında Kadın" Programı

Resim
Türkiye'de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7'ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla "İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık" programını hayata geçiriyor. Program, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerdeki insan kaynağını geliştirmeyi, yeni girişimciliği ve böylece uzun vadede istihdamı artırmayı hedefliyor.
Program Neyi Kapsıyor? 1- Finansman: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerin finansman imkânlarına ulaşmalarını kolaylaştırmak, 2- Küçük Ölçekli Danışmanlık Desteği: kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelere ve girişimci olmak isteyenlere belli bir alana yönelik uzmanlık bilgisi (know-how) ve iş geliştirme hizmetleri sunmak.

YouthActionNetGlobal, ödüllü üniversite bursu programı başladı

Resim
YouthActionNetGlobal, ödüllü üniversite bursu programı başladı ! YouthActionNet, yeni geliştirilen projeler vasıtasıyla sosyal değişimi destekleyen ve yerel topluluklarla Youth'u birleştiren 20 ayrıcalıklı genç, sosyal girişimcilere destek veriyor. YouthActionNet, toplumlarında, ülkelerinde ve dünyalarında pozitif değişim yaratan, toplumsal bilinçte olan yeni nesil dünya vatandaşlarını geliştirmeyi amaçlar.


Nitelik: - 18 ila 29 yaşları arasındaki herkese açıktır. (1 Ekim 2014'ten itibaren). Adaylar mevcut projelerin/organizasyonların veya bir organizasyon içindeki bir projenin rehberliğinin öncüleri olmalıdırlar.- Akıcı İngilizceyle ; başvurular İngilizce sunulmalıdır- Tüm sürece katılmaya uygun olunmalıdır. (Tüm masraflar karşılanır.) Kasım 2014 Lima, Peru'da.
Son teslim tarihi: 16 Mart 2014, 23.59'da. Daha fazla bilgi için http://www.youthactionnet.org/apply