Kayıtlar

Nisan, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Genç Yaratıcı Girişimci Kültür Ödülü

Resim
Genç Yaratıcı Girişimci 2014 Kültür Ödülü için başvurular açıldı. Film, dans, tiyatro gibi alanlarda tecrübeler kazandırmaya yönelik yeni bir iş mi başlattınız? Sanatçıları ve yaratıcıları yeni dijital platformlar kullanarak bir araya getirip kültürü daha ulaşılabilir mi kılıyorsunuz? Müşterileriniz ortak yaratıcı bir tecrübenin parçası mı? Girişimci ve yenilikçi bir kültürel organizasyonun içinde ‘kurum içi girişimcilik mi gösteriyorsunuz? Türkiye genelinde kültür, teknoloji ve girişimcilik alanlarının kesiştiği noktada faaliyet gösteren, aynı zamanda yenilikçi model ve platformlar kullanarak yeni kitlelere ulaşabilen iki dijital girişimci aranıyor. Başvuru süreci sonunda belirlenecek olan iki girişimci 13 – 19 Temmuz tarihleri arasında uluslararası 10 girişimci için Londra’da düzenlenecek olan özel bir programa katılmaya hak kazanacaklar. British Council, Bloomberg, Google, the Guardian ve Culture Label tarafından Londra’da düzenlenecek olan Remix Zirvesi’ni de içeren bu program, İngi…

Avrupa Birliği’nde Çevre: Fon Mekanizmaları ve Politika Süreçleri Çalıştayı

Resim
ENV.net Projesi “Avrupa Birliği'nde Çevre: Fon Mekanizmaları ve Politika Süreçleri” çalıştayı başvuruları açıldı. Sivil Toplum Kuruluşları ve çalışanlarına yönelik Çalıştay, 7-8 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul'da yapılacak. Çalıştaya son başvuru tarihi 1 Mayıs 2014. Şehir dışından gelecek katılımcıların konaklama ve ulaşım masrafları proje tarafından karşılanıyor.
Çalıştay Davetine Ulaşmak İçin Tıklayınız Çalıştay Başvuru Formuna Ulaşmak İçin Tıklayınız TEMA Vakfı'nın ortağı olduğu Batı Balkanlar ve Türkiye'de ENV.net: AB Entegrasyonu İçin Çevre Reformlarına Vatandaş Katılımı Projesi, Avrupa Birliğine aday Balkan ülkeleri ve Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları ile Avrupa Komisyonu arasında bir bilgi paylaşımı ve kapasite geliştirme ağı oluşturmayı hedeflemektedir

Teknolojik Ürün Yatırımlarına Destek Geliyor

Resim
Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucu ortaya çıkan teknolojik ürünlere yönelik yatırımlara, makine ve teçhizat, kredi faiz ve işletme gideri desteği sağlanacak. 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Buna göre, küçük işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 40'ı kadar makine ve teçhizat desteği sağlanacak, söz konusu destek tutarı 5 milyon lirayı geçemeyecek.   Orta büyüklükteki işletmelere, yatırım proje tutarının en fazla yüzde 30'u, büyük işletmelere de yüzde 10'u kadar destek verilecek. Bu destekler sırasıyla 4 milyon ve 2 milyon liraya kadar çıkabilecek.  
Kredi faiz desteği 
Yatırım konusu teknolojik ürünün üretimine yönelik yatırım proje tutarının en fazla 50 milyon liraya kadarlık kısmı kredi faiz desteği kapsamında değerlendirilecek. 
Makine ve teçhizat desteği unsurundan yararlanarak yatırımını tamamlayan yatırımcı, destek süresi esas alınarak geri…

Bağımsız Gazeteci Merkezi'nde Avrupa Gönüllü Hizmeti Fırsatı

Resim
Gazetecilere ve medya kurumlarına destek veren IJC (Bağımsız Gazeteci Merkezi) profesyonel ve bağımsız gazeteciliğin sağlamlaşmasını amaçlıyor. 1 Temmuz 2014 - 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Moldova'daki bu merkezde çalışacak, medya ve gazetecilik ile ilgilenen, iyi derecede ingilize bilgisi olan AGH gönüllüleri aranıyor. Başvuru için özgeçmişinizi ve motivasyon mektubunuzu ilgili adrese 1 Mayıs 2014 tarihine kadar gönderebilirsiniz. Vacancy for EVS Volunteer in Moldova, Republic of Contact person: Natalia Alexandrov Coordinating organisation: ADVIT ICYE Moldova Host: Independent Journalist Centre: http://www.ijc.md Location: Chisinau, Moldova, Republic of Deadline: 01/05/2014 Start: 01/07/2014 End: 30/06/2015
The Independent Journalist Center (IJC) provides assistance to journalists and media institutions in the Republic of Moldova. IJC sees its mission in supporting professional journalism and aims at contributing to the consolidation of a qualitative, independent and impartial…

Kampanyacılık ve Medya İlişkileri Kapasite Geliştirme Programı

Resim
TACSO Türkiye, Mayıs-Temmuz 2014 döneminde uygulayacağı “Kampanyacılık ve Medya İlişkileri Kapasite Geliştirme Programı” kapsamında hizmet alımı yapmak amacıyla Halkla İlişkiler& Medya İlişkileri Organizasyonlarına yönelik bir teklif çağrısı duyurusu yayınlamıştır. Kampanyacılık ve Medya İlişkileri Kapasite Geliştirme Programı ile STK’ların ve sivil ağların iletişim ve halkla ilişkiler kapasitelerinin geliştirilerek hizmet kalitelerinin artmasını sağlamak ve görünürlüklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Kampanyacılık ve Medya İlişkileri Kapasite Geliştirme Programı ile STK’ların ve sivil ağların iletişim ve halkla ilişkiler kapasitelerinin geliştirilerek hizmet kalitelerinin artmasını sağlamak ve görünürlüklerinin gelişmesine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Son başvuru tarihi: 3 Mayıs 2014  Detaylar için tıklayınız.

Sivil Düşün AB Programı 2014 Hibe Başvuru Rehberi Yayınlandı

Resim
Kar Amacı Gütmeyen Kurumların (Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabileceği Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı 2014 Hibe Başvuru Rehberi yayınlandı. 
Sivil Düşün AB Programı demokratik değer ve yapıların, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin desteklenmesine katkı sağlayarak, AB ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Sivil Düşün AB Programı’nın üzerinde özellikle yoğunlaştığı konu, aktif yurttaşlık için gereken ortamın iyileştirilmesi ve ülkedeki örgütlü aktif yurttaşların kapasitesinin güçlendirilmesidir. Hedef grubu aktivistler, sivil toplum örgütleri, sivil toplum ağ ve platformları olan uzun vadeli bu program, ağlar ve platformlar için bir hibe programı, mikro alt hibeler (üçüncü taraflara mali destek) ve aktivistler için doğrudan destek gibi farklı destek mekanizmalarını bünyesinde barındırmaktadır. Toplam Program Bütçesi: 1.000.000 Euro'dur.  Maksimum Hibe Bütçesi: 350.000 Euro'dur. …

Yeni Girişimcilere 1 Milyon TL Fon Fırsatı

Resim
Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Çalık Holding Ana Sponsorluğunda İlk İşim Girişim adlı Girişimcilik Yarışması düzenliyor. Bütün öğrenciler, akademisyenler, mezunlar kısacası herkesi yarışmaya davetli.


Projenize, iş fikrinize güveniyorsanız; kendi işimin patronu olur, şirket yönetirim diyorsanız yarışmaya katılabilirsiniz.
Sistem şu şekilde işliyor: Başvurular yapılıyor; finale kalan 10 proje etkinlik günü izleyiciler eşliğinde sahnede jüri önünde Canlı Yarışmada sunuşlarını gerçekleştiriyor. Bununla birlikte sergi alanında tüm projeler/iş fikirleri posterlerle sergileniyor; başvuru sahipleri yatırımcılarla, akademisyenlerle ve potansiyel iş partnerleriyle buluşuyor; işbirlikleri, yatırım imkanları meydana geliyor.
Finalistlere YTÜ Teknoloji Transfer Ofisi ve Çalık Holding'ten 1 Milyon TL’ye kadar yatırım fırsatı!
Yarışma fonu olarak ayrılan 1 milyon TL'nin tamamı ya da bir kısmı sizin olabilir. Ayrıca yarışma birincisinesine YTÜ Kuluçka Merkezi’nde 1 sene b…

Dernekler Dairesi Başkanlığı Teklif Çağrısı

Resim
İçişleri Bakanlığınca yapılan yardımlardan faydalanmak isteyen derneklerin aşağıda belirtilen konularla ilgili projelerini “Başvuru Rehberi”ne göre hazırlamaları ve 30 Nisan 2014 tarihine kadar Proje Destek Sistemi (PRODES) üzerinden elektronik olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.2014 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler,
b) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyalogunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler,
c) Sivil toplum kuruluşlarının yönetim ve işlevsel kapasitelerini arttırmaya yönelik projeler,
d) Toplumun farklı kesimleri arasında işbirliği ve etkileşimi arttırmaya yönelik projeler,
e) Çocuklar, gençler, kadınlar, engelliler, maddi durumu iyi olmayan ve sosyal risk altındaki gruplara yönelik eğitim, kültürel ve sosyal içerikli projeler,
f) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimcil…

Kültürün Teşviki Hibe Teklif Çağrısı

Resim
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesi amacıyla kurulmuştur.Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır:  a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür  b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü  c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu  d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır:  a. Gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel ve sanatsal projelerin yaratıcıları  b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları  c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları desteklemek olan ulusal mekanizma, yapılar ve tesislerin güçlend…

İLETİŞİMDE ENGELLER KALKIYOR

Resim
Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü, engellilere yönelik yeni bir uygulamayı daha hizmete sokuyor. Engelli vatandaşlarımız bundan böyle cep ya da sabit telefonlarından SMS ile bilgi ve tıbbî hizmet alabilecek.


Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın cep telefonu ve SMS ile bilgi edinmek ya da tıbbî hizmet almak için sadece kayıt olmalarının yeterli olacağını söyledi.
Bu sistemin ilimizde ilk olarak Müdürlük bünyesinde uygulandığını vurgulayan Dr. Yemenici’nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:
Bakanlığımızın “Herkes İçin Sağlık” sloganı ile başlattığı sağlık programının ana temasını sağlık hizmetlerinin herkese eşit, ulaşılabilir ve kaliteli sunulması oluşturmaktadır. Afyonkarahisar Sağlık Müdürlüğü olarak bu misyonla tüm halkımızın sağlık hizmetlerine en kısa sürede ulaşmasını kendimize hedef belirledik. Bu kapsamda teknolojinin tüm imkânlarını sağlık hizmetlerinde kullanarak toplumumuzdaki işitme ve konuşma engelli vatandaşlarımızın ö…

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı (EaSI)

Resim
Program, yenilikçi sosyal politikaları desteklemenin ve işgücü hareketliliğini teşvik etmenin yanısıra mikro kredilere erişimi kolaylaştıracak ve sosyal girişimciliği teşvik edecektir. EaSI, mevcut üç finansal aracın kapsamını genişletmekte ve birbirleriyle bütünleştirmektedir: İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı, Kamu İstihdam Hizmetleri Avrupa Ağı ve Avrupa Mikro Finans Aracı. EaSI’nın üç bileşeni için aşağıdaki miktarlar ayrılacaktır:


PROGRESS (İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı)
Yaklaşık 550.000.000 Avro’luk tutar ile karşılaştırılabilir analiz,  karşılıklı öğrenme ve istihdam ve sosyal politikalar alanındaki uygulamaların değişimi gibi Avrupa çapındaki faaliyetler desteklenecektir.
PROGRESS, Avrupa 2020 hedeflerinin başarılması için gerekli olan politika reformlarını tasarlamak ve uygulamak; ayrıca istihdam, sosyal politika ve çalışma koşulları alanındaki AB mevzuatının uygulanması için de üye devletlere yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Uygulama ulusal, bölgesel ve yer…

Sosyal İçerme Hibe Teklif Çağrısı Bilgilendirme Günleri

Resim
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programının Yönetim Otoritesi olarak görev yapmaktadır. Bu doğrultuda, ÇSGB Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Operasyon Faydalanıcısı olduğu "Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması Operasyonu” çerçevesinde sosyal içerme hibe programı yayınlanmıştır. Adı geçen hibe programı kapsamında potansiyel başvuru sahibi kurum ve kuruluşları bilgilendirmek ve ilgililere eğitim vermek amacı ile 1 Nisan 2014 ve 22 Nisan 2014 tarihleri arasında bilgilendirme ve eğitim günlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. Hibe programı gereğince, ilinizde veya çevre illerde gerçekleştirilecek olan bilgilendirme ve eğitim günlerine aşağıda belirtilen potansiyel başvuru sahiplerinin katılımı önem arz etmektedir.Sosyal İçerme Hibe rehberinde yer alan potansiyel başvuru sahipleri…

Ulusal Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi

Resim
AktiF-İz Gençlik Topluluğu, HÜSOP (Hacettepe Üniversitesi Sosyal Projeler Topluluğu) ve Ankara Boks Okulu Derneği tarafından Türkiye’de ilki 7 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek olan Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi (SSPK)’nin konuları “Çocuk, Genç, Kadın, Yaşlı ve Proje Kalitesi” olarak belirlenmiştir.


I. Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi’nin teması; Toplumun bir bütün olarak kalkınmasını destekleyen, Uygulanmış ve diğer projelere örnek teşkil edebilecek sosyal sorumlu proje örneklerinin sunulması ve değerlendirilmesidir.
SSP Kongresi; Çocuk, genç, kadın ve yaşlı odaklı projeleri masaya yatırmayı, Bu kitleleri hedef alan örnek projeleri interaktif bir ortamda paylaşmayı, Bu paylaşım aracılığıyla da sosyal sorumlu projelerde kalite kavramının standartlarını belirlemeyi, Ve katılımcıları bu konuda bilinçlendirmeyi amaçlamaktadır.
Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi bu alanda literatüre geçecek bir çalışmaya da imza atmayı hedeflemektedir.
Bugüne kadar birçok alanda projeler gerçekleştiril…

Bir Projemiz Daha Kabul Edildi

Resim
Türkiye genelinde kabul edilen 32 projeden birisi, Afyonkarahisar Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren EURODESK temas noktasının projesi oldu.


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan Türkiye Ulusal Ajansı Eurodesk Temas Noktaları Gençlik Bilgilendirmesi Mali Destek Programı kapsamında çıkılan çağrıda, Afyonkarahisar Valiliği AB, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi bünyesinde bulunan Eurodesk Temas Noktası tarafından hazırlanan Afyonkarahisar Avrupa’ya Açılıyor isimli proje kabul edildi.
Adı geçen teklif çağrısı kapsamında, Türkiye genelinde gerçekleştirilen yaklaşık 70 Başvuru arasında yapılan değerlendirme neticesinde 32 proje kabul edilmiş, kabul edilen projelerden birisi de biri de Eurodesk Afyonkarahisar Temas Noktası’nın projesi olmuştur.
Eurodesk Temas Noktası tarafından uygulanacak olan proje, 2014-2020 yılları arasında devam edecek olan Erasmus+ programının tanıtımını hedeflem…

AB Bakanımızı Ağırladık

Resim
Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu'nu makamında ziyaret eden Çavuşoğlu, AB'ye tam üyelik yolunun, Türkiye için çok önemli, vazgeçilmez bir süreç olduğunu söyledi.


Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, "Son 11-12 yılda Türkiye'deki sessiz devrimler, Türkiye'yi AB'ye daha da yaklaştırmıştır" dedi.
Avrupa'nın ortak değerlerine inandıklarını belirten Çavuşoğlu, "Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana bu değerler etrafında standartlarımızı yükseltmek için her zaman çaba sarf ediyoruz. Son 11-12 yılda Türkiye'deki sessiz devrimler, Türkiye'yi AB'ye daha da yaklaştırmıştır" ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, AB ile müzakere sürecinde bir taraftan teknik fasılları ele alırken diğer yandan Türkiye'deki mevzuatın uyumu dahil pek çok alanda çalışmaları ve reformlarının sürdüğünü anlattı.
AB fonlarıyla Türkiye'de birçok proje üretildiğini vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Bu konuda valiliklerin önemli…

Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet Konulu Resim Sergisine Başvuru Çağrısı

Resim
22 Mayıs – 18 Haziran 2014 –Dünya Bankası Merkez Ofisi - Washington, D.C. ABD Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet kadınları ve genç kızları orantısız bir şekilde etkileyen küresel bir salgındır. Dünya çapında ortalama her 3 kadından 1’i hayatında en az bir kez dayak yiyor, cinselliğe zorlanıyor veya taciz ediliyor.


Dünya Bankası, üye olduğu ülkelerde hükümetlerle, sivil toplumla ve diğer kalkınma ortaklarıyla birlikte kadın ya da erkek bütün vatandaşların şiddetten ve şiddet korkusundan uzak yaşayabilmeleri için çalışmaktadır. Sivil toplumun içerisinde sanatçı toplulukları toplumsal cinsiyete dayalı şiddet de dâhil olmak üzere önemli toplumsal konular hakkında farkındalık yaratmada ve davranış değişikliğini teşvik etmede önemli bir rol oynamaktadır.
Sanat Programı, kadınlara ve genç kızlara yönelik şiddet sorununun küresel yapısını vurgulamak adına “3’te 1” başlıklı bir serginin küratörlüğünü yapıyor. Sergi, 22 Mayıs-18 Temmuz tarihleri arasında Washington DC’de Dünya Bankası Merkez Ofisi’…