Kayıtlar

Mayıs, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Afyonkarahisar’da Avrupa Günü Etkinlikleri

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından 9 Mayıs Avrupa Günü dolayısıyla geçtiğimiz hafta boyunca devam eden bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.
Gençler için Avrupa Fırsatları Tanıtıldı
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Avrupa Haftası kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Afyonkarahisar’da yaşayan gençlere, gençlerin faydalanabileceği Avrupa Fırsatları tanıtıldı.

Avrupa Gönüllü Hizmeti ve EURODESK’te akredite kuruluş olan Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri, Avrupa Gönüllü Hizmetinin kimleri kapsadığı ve katılım şartlarının neler olduğu konularında bilgi verildi. Ayrıca gençlere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından koordine edilen ve Erasmus+ Prog…

Gençler için Avrupa Fırsatları Tanıtıldı

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Avrupa Haftası kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantısında Afyonkarahisar’da yaşayan gençlere, gençlerin faydalanabileceği Avrupa Fırsatları tanıtıldı.


Avrupa Gönüllü Hizmeti ve EURODESK’te akredite kuruluş olan Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, gençlerin Avrupa Gönüllü Hizmetlerinden nasıl yararlanabilecekleri, Avrupa Gönüllü Hizmetinin kimleri kapsadığı ve katılım şartlarının neler olduğu konularında bilgi verildi. Ayrıca gençlere Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından koordine edilen ve Erasmus+ Programı altında bulunan diğer gençlik programları ve EURODESK hakkında bilgilendirme yapıldığı toplantıda sunumları gerçekleştiren EURODESK ve Avrupa Gönüllü Hizmeti Afyonkarahisar İrtibat Kişisi olan Ali ERTÜRK tanıtım toplantısındaki sunum…

Yeni Bir Avrupa Yetişkin Eğitimi Platformu Başlıyor

Resim
EPALE olarak bilinen Avrupa’da Yetişkin Öğrenimi için Elektronik Platformu, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen yeni bir adımdır. Platform AB’nin, Avrupa’da yüksek nitelikli yetişkin eğitimini desteklemek için yaptığı uzun süreli taahhütünün en son gelişmesidir. Platform, yetişkin eğitimi ile ilgili öğretmenler, eğitimciler ve gönüllülerle birlikte politika yapıcılar, araştırmacılar ve akademisyenlere açık olacaktır.
EPALE onu, Avrupa’da öncelikli bir alan yapacak olan bir dizi farklı unsur taşıyacaktır. Platform; interaktif ağlar, kullanıcılara Avrupa’daki diğer kişilerle iletişim kurma, tartışmalara katılma ve iyi uygulamaların değişimi gibi imkanlar sunucaktır. Avrupa ve ulusal düzeydeki etkinlikleri içeren takvim, kullanıcılara profesyonel gelişim fırsatları konusunda güncel bilgiler sunacaktır. Haberler ve yetişkin eğitimi alanının önde gelen uzmanlarınca yazılan önemli makalelerin yayınlanması, yetişkin eğitimindeki en son politikaların ve tartışmaların EPALE kullanıcıları …

TÜBİTAK Proje ve İşbirliği Destekleri

Resim
TÜBİTAK, üniversite- sanayi işbirliklerini, AR-GE projelerini ve proje pazarlarını desteklemek amacıyla 3 farklı destek programı geliştirmiştir. Başvurular yılın her dönemi açık olup destek programının kapsamına göre online yada elden yapılmaktadır. Sanayi – AR-GE Projeleri Destekleme Programı Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı kapsamında, yenilik tanımı çerçevesinde; yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeler desteklenmektedir.
Başvuruda bulunan kuruluşların sektör ve ölçeğine bakılmaksızın, temel destek oranı yüzde kırk (%40)’tır. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en fazla yüzde altmış(%60) olur. Destek süresi proje bazında en fazla otuz altı (36) aydır. Sanayi –AR-GE Projeleri Destekle…