Kayıtlar

Eylül, 2014 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

KIRSAL KALKINMA HİBELERİNE YÖNELİK KREDİ ERİŞİM İMKÂNLARI ARTTIRILIYOR

Resim
Türkiye’deki AB Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki yatırımlara eş-finansman sağlanmasına yönelik yeni Kredi Anlaşması, 22 Eylül 2014 günü Ankara’da resmen imzalanacak. Törene Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sn. Vedat MIRMAHMUTOGULLARI, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Sn. Stefano MANSERVISI, Ziraat Bankası Genel Müdürü Sn. Hüseyin AYDIN ve Avrupa Yatırım Bankası (AYB) Başkan Yardımcısı Sn. Pim Van BALLEKOM katılacak.

100 milyon €’luk bu anlaşma ile AYB ve Ziraat Bankası, IPARD olarak bilinen AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programına hibe başvurusunda bulunan çiftçilerin ve tarım girişimcilerinin krediye erişim imkânlarını arttırmak için el ele veriyor.
2011’den bu yana IPARD hibeleri, tarım işletmelerinin modernizasyonunu, gıda işleme tesislerinin iyileştirilmesini ve alternatif işletmelerin oluşturulmasını hedefleyen projelere verilmiştir. Bu güne kadar 376 milyon Euro’luk bir tutara tekabül eden 5,760’tan fazla sözleşme imzalanmıştı…

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı.
DİHAA, dünya çapında demokrasiyi ve insan haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Birliği programıdır. Türkiye 2002 yılından bu yana bu programdan yararlanmaktadır. Bugüne kadar, ifade özgürlüğünden adalete daha iyi erişime, işkence ve cezasızlıkla mücadeleden kültürel çeşitliliğin korunması ve kültürel çeşitliliğe saygıya kadar uzanan çok çeşitli alanda yüzden fazla projeye destek sağlanmıştır. DİHAA Türkiye Programı ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
2014 yılı Teklif Çağrıları için ayrılması öngörülen toplam tutar 3 milyon Euro olup bu miktar, aşağıdaki iki özel hedefe ayrılmıştır:

Yerel ve ulusal düzeylerde sivil toplumun insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve i…

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programı

Resim
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi-II Hibe Programına ait Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır.


PROGRAMIN HEDEFLERİ VE ÖNCELİKLİ HUSUSLAR Bu teklif çağrısının genel hedefi hayat boyu öğrenme için uyumlu ve kapsamlı stratejilerin geliştirilmesinin ve uygulanmasının teşvik edilmesidir. Teklif Çağrısının özel hedefleri ise aşağıdaki gibidir: Özellikle dezavantajlı kişiler ve 25-64 yaşlarındaki kadınlar için temel ve mesleki becerilerin ve yetkinliklerin sağlanması,HBÖ kapsamında rehberlik ve danışmanlığın artırılması için yaygın eğitim yoluyla öğrenme kalitesinin artırılması,Uzaktan öğrenme gibi farklı öğrenme içerikleri ve öğrenme şekilleri arasında köprü kurmak amacıyla öğrenmenin değerlendirilmesinde kapsamlı ve yeni bir yaklaşımın geliştirilmesi ve özellikle önceki öğrenmelerin tanınmasını içerecek şekilde bireylerin öğrenmeye erişiminin kolaylaştırılması,HBÖ, eğitim sistemi ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi (ağ oluşturma sürecini desteklemek- hayat…