Yayınlar

Şubat, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Çevre, Enerji ve Tüketici Sağlığına 3,8 milyon Avro Hibe

Resim
Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. 

Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağlayacak olan hibe projeleri aracılığıyla, Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Bu çerçevede, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında 25 Şubat 2015 tarihinde duyurulan Çevre, Enerji ile Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programları altında geliştirilecek projelere yaklaşık 3,8 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır.
Çevre Hibe Programı kapsamında doğanın korunması ve iklim eylemi gibi öncelikli konularda proje geliştirmek isteyen STK’lara yaklaşık 1,8 milyon Avro hibe…

Geleceğin Liderleri Programı

Resim
Avrupa’nın kalkınma alanında en geniş kapsamlı forumuna katılmak, kalkınma politikalarını şekillendirmek ister misiniz?  
03 – 04 Haziran tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşecek olan 2015 Yılı Avrupa Kalkınma Günleri ve Geleceğin Liderleri Programı yoksullukla aktif bir şekilde mücadele eden, küresel sorunlarla ilgili yenilikçi projelerde yer almış gençlerin başvurularını bekliyor.
Başvuru yapacak adaylar 21-26 yaş aralığında olmalıdır. Başvurular tüm dünyadan, ülke sınırlaması olmaksızın gençlerin katılıma açıktır. Başvuru yaparken Avrupa Komisyonu resmi dillerinden (İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca ve Portekizce) biri kullanılmalıdır. Adayların Avrupa Komisyonu resmi dillerinden birini akıcı bir şekilde konuşuyor olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 18 Mart 2015’tir. Detaylı bilgi ve başvurular için tıklayınız.

VOC-Test Merkezleri- II Hibe Programı

Resim
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı, IPA Bileşen IV, kapsamında VOC-Test Merkezleri- II Hibe Programı teklif çağrısı  İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Program Otoritesi tarafından yayınlanmıştır.

Hibe programının genel amacı; Nitelikli ve belgeli işgücü geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki ilişki güçlendirilerek örgün ve yaygın mesleki eğitim ve öğretimin etkinliğinin sağlanması, önceki öğrenmelerinin tanınmasının teşvik edilmesi, hayat boyu öğrenme sürecinin desteklenmesi ve Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumunun kolaylaştırılmasıdır. Hibe Programının özel amaçları; 15 sektörde (Tarım, Avcılık ve Balıkçılık; İş ve Yönetim; Kültür ve Sanat; Eğitim; Elektrik ve Elektronik; Çevre; Finans; Gıda; Cam, Çimento ve Toprak; Sağlık ve Sosyal Hizmetler; Adalet ve Güvenlik; Maden; Toplumsal ve Kişisel Hizmetler; Ticaret [Satış ve Pazarlama]; Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri) Meslek Standartları Geliştirme Mesleki Bilgi ve Bec…

Uluslararası Su Politikaları Kursu

Resim
Su yönetiminin havza temelinde gerçekleştirilmesi ana fikrine dayanan AB Su Çerçeve Direktifi ile AB Deniz Stratejisi’nin amaç ve beklentilerine dair STK’ların kapasitesini geliştirmeyi ve Karadeniz’deki kirliliğin azaltılmasını amaçlayan Temiz Nehirler- Temiz Deniz! Projesi kapsamında STK temsilcileri ve gönüllülerine yönelik ücretsiz iki haftallık online kurs düzenlenecektir. Kurs kapsamında su kaynakları yönetimi konusunda politika oluşturma teknikleri yapısal/yapısal olmayan, ihtiyatlılık/restorasyon, hukuksal ve hukuksal olmayan yaklaşımları içermektedir. Bütünleşik Su Kaynakları Yönetimi IWRM ele alınacaktır. Su Politikaları Online Kursu, su kaynakları yönetiminin planlama ve yasal süreçlerle bütünleşik bir şekilde ele alınması temeline dayanıyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yönelik bu eğitim programı farklı ülkelerde su kaynakları yönetimi konusunda örnek olaylar ele alınarak oluşturuldu. 6 farklı ülkeden katılıcıların davet edildiği internet tabanlı uzaktan eğitim progr…