Kayıtlar

Mart, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı

Resim
Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütecek Uygulayıcı Kuruluşları belirlemek amacı ile yeni bir çağrıya çıkılmıştır. Bu çağrı sonucunda Uygulayıcı Kuruluşların, girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları hedeflenmektedir.

Bu hedef doğrultusunda Uygulayıcı Kuruluşlardan girişimcilerin iş fikirleri başvurularını toplaması ve değerlendirmesi, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere eğitim, rehberlik, kuluçka vb. hizmetleri vermesi, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütmesi ve girişimcinin hazırlayacağı iş planı önerilerinin 2. aşama başvurusu için uygunluğunu değerlendirmesi beklenmektedir.
Başvuru: Çağrıya Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) ve en az bir iş fikri yarışma sürecini …

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Personeline Proje Eğitimi

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeline yönelik Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve ilçe birimlerinde görev yapan yaklaşık yirmi personel, Avrupa Birliği ve diğer ulusal kaynaklar tarafından sağlanan hibe ve fon imkânlarının daha etkin değerlendirilebilmesi amacıyla Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi aldılar. Eğitim, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından verildi.

Konuyla ilgili olarak Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, proje mantığının kamu hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir yere sahip olduğu belirtilirken, Afyonkarahisar Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER’in ilimizde göreve başladığı günden beri proje konusu üzerinde hass…

YTB Sivil Toplum Destekleri

Resim
T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; yurtdışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. 
YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında,  bu görev alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunan, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru yapabilecekleri mali destek programları belirlenmiştir.
Bu doğrultuda; - Yurtdışında yaşayan vatandaşlara yönelik 7,
– Soydaş ve akraba topluluklarımıza yönelik 3,
– Ülkemizde yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik 3,
– Ortak konularda 2, mali destek programı olmak üzere toplam 15 mali destek programı dahilinde başvuru alınacaktır. Bu programlar ile sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara belirlenmiş olan alanlarda mali destekler verme…