Yayınlar

Nisan, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Herkes İçin Adalet Programı Teklif Çağrısı

Resim
Herkes İçin Adalet Programı’nın amacı; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla yaşanan hukuki sorunlara yönelik farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır: Yasal hak ve yükümlülüklere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleriHukuki çalışma ve yayınlarHukuk alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmalarıİlgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 250.000,00 TL’dir Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir? Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç …

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Teklif Çağrıları

Resim
EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2015/001) Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Sosyal Diyaloğun Desteklenmesi” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 15 Haziran 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir.
Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız. Rehberin tamamına ve diğer başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

EaSI Programı-Teklif Çağrısı (Call for Proposals VP/2015/002) Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “İşçi Örgütlerine Yönelik Bilgilendirme Ve Eğitim Tedbirleri” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 8 Mayıs 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir. Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız.
Rehberin tamamına ve diğer başvuru belgelerine burad…

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı 14. Teklif Çağrısı Yayınlandı

Resim
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu-TKDK tarafından Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-IPA’nın Kırsal Kalkınma Bileşeni kapsamında uygulanacak olan projelere ilişkin olarak on dördüncü teklif çağrısına çıkılmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
Kırsal Kalkınma (IPARD) Programının Amacı ve Öncelikli Eksenleri
Avrupa Komisyonu tarafından 25 Şubat 2008 tarihinde onaylanan Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı; Türkiye’nin katılım öncesi dönemdeki öncelikleri ve ihtiyaçlarını dikkate alarak, sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için kapasite oluşturmayı hedeflemekte, işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına yükseltmeyi amaçlamaktadır.
Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma (IPARD) Fonları, aşağıda yer alan öncelik eksenlerine yönelik olarak kullandırılacaktır.
• Öncelik Ekseni 1: Ort…

Araştırmacı Gazetecilik AB Ödülü

Resim
2014 yılı içinde Türkiye’de yazılı basın, radyo, televizyon veya her tür online ortamda yayımlanmış olan en iyi araştırmacı gazetecilik çalışmasına yönelik toplam 10,000 Eurotutarında ödül verilecektir.

İstanbul merkezli Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Avrupa Birliği Komisyonu ve Ljubljana merkezli Barış Enstitüsü’nün nazik destekleriyle, Batı Balkanlar ve Türkiye’de araştırmacı gazeteciliği desteklemek üzere başlatılacak olan AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü‘nün ilkini düzenliyor.
AB Araştırmacı Gazetecilik Ödülü-Türkiye‘nin uygulanmasında bölgesel ortak olan P24, 1 Ocak – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında özellikle Türkiye’de yetkinin kötüye kullanılması, temel haklar, yolsuzluk ve/veya organize suçlar konusuna odaklanan toplumsal konuları konu alan yayınların aday çalışma olarak iletilmesini bekliyor.
Odak özellikle, kamu yararını ilgilendiren ve haberciliğin yapılmaması halinde gün ışığına çıkamayacak nitelikteki yayınlarda olacaktır.
Türkiye merkezli yazılı basında, radyo, televi…

Matra ve İnsan Hakları Programı 2. Çağrı

Resim
Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları 2015 kapsamında ikinci dönem proje başvurularını almaya başladığını bildirir. Matra programı Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü ile ilgili konulara ağırlık verilecektir.
İnsan Hakları programı Türkiye’deki insan hakları konusunda gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Toplumsal bir konuya sürdürülebilir çözüm sunan ve yalnızca sivil toplum örgütleri değil aynı zamanda kamu kurumları, özel sektör (şirketler) ve konu hakkında sorumluluk duyan paydaşların dahil olduğu projeler öncelikli olarak değerlendirilecektir. Proje başvuruları için son kabul tarihi 04 Mayıs 2015.
Detaylı bilgi için http://turkey.nlembassy.org/services/civil-society ve http://turkey.nlembassy.org/news/2015/04/nationwide-2nd-call-for-project-proposals-for-matra-and-human-rights-programmes-2015.html web sitelerini ziyaret edebilirsin…

Sivil Toplum Kuruluşlarına Yönelik Hibeler Tanıtıldı

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi tarafından, AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu – IV Programı kapsamında duyurulan hibe teklif çağrılarının tanıtımı yapıldı.

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım programında, sivil toplum kuruluşlarının müracaat edebilecekleri açık hibe programları tanıtıldı. Hibe programlarının tanıtımını gerçekleştiren Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği, Dış İlişkiler ve Proje Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Ali ERTÜRK sunumunda “Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu hibe programları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa Birliği sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanında geliştirilecek ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecine önemli katkı sağl…