Yayınlar

Haziran, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Bölgesel Tematik STK Ağlarına Destek

Resim
Teklif Çağrısının genel hedefi, sivil toplum ve çoğulcu medya için elverişli bir yasal ve mali ortamı teşvik ederek, sivil toplum ve medya kuruluşlarını etkili ve bağımsız aktörler olarak güçlendirmek; politika ve karar alma süreçlerini etkilemek için hükümetlerle diyalog kapasitelerini geliştirmek ve vatandaşlara ve topluma karşı hesap verebilir olmalarını desteklemektir.  Teklif Çağrısının özel hedefi ise; bilgi, beceri ve bağlantıların paylaşımını kolaylaştırarak, kampanyacılık ve savunuculuk çalışmalarının etkilerini genişletmek üzere bölgesel ve AB düzeyinde STK ağlarının oluşumunu teşvik etmektir. Teklif Çağrısı, STK'ların savunculuk, uzun dönemli stratejik planlama ile finansman kaynaklarını çeşitlendirme konusundaki kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır. Bu durum, STK'ların rolünün kamu kurumları tarafından tanınırlığını artırarak sürdürülebilirliği sağlayacak, böylece STK'ların karar alma ve reform süreçlerine katılımının gelişmesine katkıda bulunacaktır.
Bu Tekli…

Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Resim
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı’nın amacı; vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır: Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalarAyrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalarKuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında yürütülecek izleme faaliye…

Avrupa Çevre Ajansı Fotoğraf Yarışması

Resim
Avrupa Çevre Ajansı (EEA), Avrupa’nın çevresi ile ilgili görüş ve gözlemlerini paylaşmaya davet eden “2050’yi Resmedin – Gezegenimizin Sınırları İçerisinde İyi Yaşamak” başlıklı fotoğraf yarışmasını başlattı. Katılımcıların 18 yaşından büyük olmaları ve EEA üye ülkeleri ve Batı Balkan işbirliği ülkelerinden birinin vatandaşı olmaları gerekmektedir. Katılımcılar, üç fotoğrafla birlikte 7. Çevre Eylem Programının (7EAP) aşağıdaki 3 hedefi kapsamında “2050 yılında gezegenimiz sınırları içerisinde ‘iyi yaşamak’ ” hakkındaki yorum veya anlayışlarını kendi vizyonlarıyla birlikte kişisel veya genel bir hikaye olarak tasvir etmelidirler: – Doğal Sermaye
Kaynak-etkin, düşük karbon ekonomisi; ve
İnsan sağlığı ve refahı. Her katılımcı en fazla 5 başvuru yapabilir (üç fotoğraf dizisinden oluşan bir giriş). 1.ye 2000 Euro, 2.ye 1500 Euro ve 3.ye 1000 Euro ve Halk Oyu ve Gençlik Ödülü kazananlarına ise 500 Euro para ödülü verilecektir. Gençlik Ödülü 18-24 yaş aralığındaki (1991-1997 yılları arasında d…