Yayınlar

Temmuz, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gençlik Zirvesi Başvuruları Başladı

Resim
Türkiye Cumhuriyeti AB Bakanlığı ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın desteklediği, Erasmus + Programı kapsamında gerçekleştirilecek “Sağlıklı Bir Gelecek İçin Bağımlılıklarından Kurtul!” Ulusal Gençlik Zirvesi katılımcılarını arıyor. Kalkınma ve İnovasyon Ofisi (KİO) tarafından gerçekleştirilecek projede Türkiye’nin çeşitli illerinden 130 katılımcı genç 4 gün boyunca, uzman ve karar alıcıların da katılımıyla gençlerin gözünden madde bağımlılığı problemini tartışacak, analiz edecek ve çözüm önerileri geliştirecekler. Son aylarda Dünya’nın ve özellikle ülkemizin gündemini yoğun bir şekilde meşgul eden gençler arasındaki madde bağımlılığı problemi gelecek için önemli bir tehdit oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik nedenlerden dolayı yaşanan değişimler madde bağımlılığını yükselen bir problem olarak karşımıza çıkarmaktadır. Bu sebeple KİO olarak bu probleme parmak basmak, farkındalık yaratmak, sorunu analiz edip çözüm önerileri geliştirmek ve gençlerin gözünden politika önerileri sunmak için gençl…

Ortak Kültür Mirası Hibe Programı Teklif Çağrısı

Resim
​​Yürütücü kurumu Kültür ve Turizm Bakanlığı olanOrtak Kültür Mirası: Türkiye ve AB arasında Koruma ve Diyalog (Faz-II) Hibe Programı‘nın teklif çağrısı yayımlandı.

Hibe programı ile Türkiye’deki kültürel mirasın AB-TR sivil toplum kuruluşları ortaklığı ile sürdürülebilir korunmasının ve sınır ötesi diyalogların ve ağ oluşturmanın teşvik edilmesi, Türkiye’deki ve AB’deki STK’lar arasında işbirliğinin kurulması ve kültürel çeşitliliğin desteklenmesine ilişkin deneyim paylaşımının artırılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Hibe Programının toplam bütçesi 3 Milyon Avro’dur. Programın son başvuru tarihi 2 Ekim 2015 tarihidir. Hibe programı çerçevesinde projeler 3 bileşen kapsamında finanse edilecektir. Bileşen 1: Kültürel miras alanları için alan yönetim planlarının hazırlanması (400.000 €)Bileşen 2: Kültürel Miras alanları için tasarım ve restorasyon projelerinin hazırlanması (650.000 €)Bileşen 3: Kültürel miras alanlarının restorasyonu (uygulama)  (1.950.000 €)Ortak Kültür Mirası: Türkiye v…