Kayıtlar

Eylül, 2015 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Avrupa Birliği Çevre Ödülleri Programı

Resim
Ülkemizde Bölgesel Çevre Merkezi (REC) tarafından yürütülmekte olan Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2016 Programı kapsamında, REC Türkiye ve TOBB, Lider Kurumsal Şirketlere sürdürülebilirlik için innovasyon çağrısında bulunuyor.  Bu kapsamda yönetim ödülü, ürün/hizmet ödülü ve süreç ödülü olarak üç kategoride ödül verilmesi planlanıyor. Program için son başvuru tarihi 30 Kasım 2015. Avrupa Birliği Çevre Ödülleri – Türkiye Programı üç kategoride verilmektedir: 1. Kategori: Yönetim Ödülü Bu ödül, stratejik vizyon sahibi ve sürdürülebilir kalkınmaya yaptığı katkıyı sürekli geliştirmeye devam eden bir yönetim sistemine sahip olan ender bir kuruluşa verilir. Notlar: Sürdürülebilirliğin, çevresel, ekonomik ve toplumsal yönleri, kuruluşun genel misyonuna ve bütün politikalarına açık bir biçimde dahil edilmelidir. Kuruluşun faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin azaltılması için kesin hedefler belirlenmeli, bunun yanı sıra performansının denetlenip raporlanabilmesi için de amaç ve göstergel…

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Teklif Çağrısı Yayımlandı

Resim
Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı kapsamında “Sosyal Hizmetler Alanında Reformları Destekleyen Sosyal Politika Yenilikleri” başlıklı teklif çağrısı yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 16 Kasım 2015 olup tüm başvuru belgelerinin rehberde yer alan bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese ulaştırılmış olması gerekmektedir. Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 10.8000.000 €’dur. Talep edilebilecek hibe miktarı ise her bir proje için minimum 750.000 € ile maksimum 2.000.000 € arasında olmalıdır. Başvuru Sahibinin Uygunluğu Hibeler, bir esas başvuru sahibi ile en az bir tane eş başvuru sahibinden müteşekkil konsorsiyumlara verilecektir. Teklifler bir ya da daha fazla eş başvuru sahibini kapsayabilir. Esas başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi organizasyonlar; Kamu kuruluşu, özel veya kar amacı gütmeyen bir kurum olmalıdır.Tüzel kişiliğe sahip ve EaSI programının PROGRESS eksenine katılma yetkisine sahip aşağıdaki ülkelerden birinde kayı…