Kayıtlar

Ocak, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

IPARD II - 1.Başvuru Çağrı İlanı

Resim
​​Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 18 Aralık 2015 tarihinde Birinci Başvuru İlanına çıkmış bulunmaktadır. 
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
KIRSAL KALKINMA (IPARD) PROGRAMI DESTEK SAĞLANACAK ALANLAR 
Kırsal kalkınma programı kapsamında finansal destek sağlanacak ana tedbirler Ülke Strateji Belgesi’nde aşağıdaki şekilde yer almaktadır: 
1- Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar,  2- Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar,  3- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme,  4- Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması – LEADER Yaklaşımı* 5- Tarım-Çevre, İklim ve Organik Tarım Tedbiri* 6- Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları*
PROGRAMIN KAYNAĞI 
Faydalanıcılara uygun harcamalar karşı…