Yayınlar

Şubat, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

"Eşit (Siz) Avrupa? Gençlik Sektöründen Cevaplar" Sempozyumu

Resim
Gençlik politikalarında sosyal dahil etmenin tüm yönleriyle alınmasını ve  uygun olan metodların keşfedilmesini hedefleyen sempozyum  eşitsizlik ve gençlik sektörünün potansiyelini güçlendirmek konularında çalışan diğer sektörlerden ilham alarak Avrupa çapında pekçok eşitsizliğe maruz kalan gençlerin desteklenmesi için kullanılan metodların uyarlanması için organize edilecektir. Politika, araştırma ve uygulama alanlarını temsil eden yaklaşık 100 katılımcı  etkinliğe davet edilecektir.
Sempozyum İngilizce olacaktır.
Davetli katılımcılar ve uzmanlar için  sempozyum boyunca yolculuk ve konaklama sağlanacaktır, seyahat masrafları EU-CoE Gençlik Ortaklığı tarafından karşılanacaktır. Seyahat masraflarının geri ödemesi Avrupa Konseyinin kurallarına göre etkinlikten sonra banka transferi ile yapılacaktır.
Son başvuru tarihi:  6 Mart 2016 Kayıt için  http://goo.gl/UNtGXr Daha fazla bilgi için: http://bit.ly/1XkXH73
- See more at:http://eurodesk.ua.gov.tr/avrupa-firsatlari-duyurular/0735.aspx#sthash.eW…

Genç Girişimciler için Erasmus yeni teklif çağrısı

Resim
Çağrı (2016-2021) arasında  katılımcı ülkelerden gelen deneyimli girişimciler ve yerel temas noktası (IQ) olarak hareket eden aracı kurumlar arasındaki  bağı genişletmek ve var olan networklerini kuvvetlendirmek için uzun dönemli ortaklıklarda uluslararası konsorsiyum’u seçmeyi hedefler. Başarılı  adaylar Ortaklık Anlaşması Çerçevesi ödülünü alacaklardır (FPA). IQ’nun ana etkinliği iş desteği olmalıdır. IQ’lar özellikle programdan yararlanacak girişimcilere yardımcı olacak ve işe alacaklardır. Bu çağrı  programdan yararlanmak isteyen girişimciler için olmayıp kurumlar için  yeni girişimcilerin hareketliliğini ve gelişmesini destekleyecektir.Programa katılmak isteyen yeni girişimciler,  seçilmiş IQ’lar tarafından belirlenecektir.
Başvurular için son tarih: 5 Nisan 2016 17.00 CET Bu teklif çağrısı için sorular için: easme-cosme-eye-call@ec.europa.eu.
Bu çağrıda kaydedilmiş bilgilendirme bölümü için: https://goo.gl/aaOYl3
Daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-eye-fpa-2016-4…

Jean Monnet Burs Programı 2016-2017 Akademik Yılı Başvuruları

Resim
Jean Monnet Burs Programının 2016-2017 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Şubat 2016 tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Nisan 2016 tarihinde sona erecektir.
Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

2016-2017 akademik yılında 170 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına; 

- kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)
- özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)
- üniversitelerin akademik veya idari personeli
- üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri
başvuruda bulunabilir.

Başvur…

Bulgaristan’da Gençlik Alanında Lobicilik ve Savunuculuk Eğitimi

Resim
Borovets/Bulgaristan’ 17-22 Nisan 2016 tarihleri arasında “Gençlik Alanında Lobicilik ve Savunuculuk” eğitim kursu düzenlenecektir. Etkinlik, bir fikir ya da pozisyonları savunma sürecinde gençlik organizasyonlarının aktif ve sürdürülebilir olabilmeleri için güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Gençlere daha iyi bir Avrupa için organizasyonların politika yapma ve uluslararası gençlik çalışmalarındaki rollerini anlamalarını destekler. Etkinlik gençlik çalışanları, gençlik liderleri ve organizasyon temsilcilerinin başvurularına açıktır. Son başvuru tarihi 6 Mart 2016’dır.  Erasmus+ Gençlik Programı Ulusötesi İş Birliği Faaliyetleri(TCA) kapsamında, başvurusu kabul edilen katılımcıların ekonomi sınıfı seyahat, vize ve seyahat sigortası masrafları kendileri ile yapılacak sözleşmeler doğrultusunda karşılanacaktır. Etkinlik süresince konaklama ve yemekleri ev sahibi ülkenin ulusal ajansı tarafından tedarik edilecektir. Katılımcıların sözleşme kapsamındaki uygun masrafları için faaliyet sonrasın…