Kayıtlar

Mart, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Zafer Kalkınma Ajansı 2016 Destek Programı Açıldı

Resim
Zafer Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Proje Teklif Çağrısı Açılış Toplantısı, 30 Mart 2016 tarihinde Ajans’ın yeni hizmet binasında gerçekleştirildi. Toplantıya Uşak Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı  Sayın Ahmet Okur, Afyonkarahisar Valisi Sayın Hakan Yusuf Güner, Kütahya Valisi Sayın Şerif Yılmaz, Manisa Valisi Sayın Erdoğan Bektaş, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Üyeleri, Kalkınma Kurulu üyeleri, Bölge kaymakamları ve daire amirleri ile üniversitelerin, ticaret ve sanayi odalarının, sanayi bölgelerinin, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Program; saygı duruşu, İstiklal Marşı ve TR33 Bölgesi Tanıtım Filmi’nin izlenmesiyle başladı. Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Yusuf Balcı, Uşak Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Okur konuşmalarını gerçekleştirdiler. Program Yönetim Birimi Başkanı Sayın Erce Şengül’ün 2016 Yılı Mali Destek Programlarını açıklamasının ardından düzenlenen kokteyl ile tören s…

EaSI Programı-Teklif Çağrısı

Resim
İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/002 sayılı, “İşçi Örgütleri için Bilgilendirme ve Mesleki Eğitim Tedbirleri”başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2016’dır. İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız. İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/002 sayılı, “İşçi Örgütleri için Bilgilendirme ve Mesleki Eğitim Tedbirleri”başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Bu çağrının amacı AB/uluslararası düzeyde, istihdamda değişikliklerde, iş ve sosyal diyaloglarda işçi örgütlerinin kapasitesini güçlendirmek için alınan önemleri ve girişimleri içerir.  Konulara iş gücü piyasasının modernizasyonu, istihdam yaratma ve iş eşleştirme, yönetim kalitesi değişim ve yeniden yapılanma, ekonomi ve toplumun dijitalleşmesi, ekonominin yeşillendirilmesi, esneklik , beceri, iş gücü hareketliliği, göç, gençlerin istihdamı, sağlık ve iş güvenliği, sosyal koruma sistemlerinin modernizasyonu, iş ve aile yaşamının mutabakatı, toplumsal cinsiy…

Temiz Teknoloji İş Fikirleri Destek Programı 2016

Resim
Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Küresel Çevre Fonu (GEF) ve The Cleantech Open ile birlikte “enerji ve çevre” konusunda girişimci iş fikirlerinin desteklendiği ve yarıştığı uluslararası program, Türkiye’de 3. senesinde girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

“Temiz Teknoloji iş fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve hayata geçirebilmek için birlikte çalışıyoruz” yaklaşımı ile Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 7 ülkede sürmekte olan ve sürdürülebilir teknolojiler geliştiren girişimcileri desteklemeyi hedefleyen programda başta Eğitim ve Mentorluk destekleri olmak üzere, Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım kilit faaliyetleri ile ülkemizdeki girişimler destekleniyor. Yarışma fikri olan herkese açıktır. Başvurular 21 Mart- 20 Mayıs 2016 tarihleri arasında www.turkey.cleantechopen.orgadresinden kabul edilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İllerimizde AB Programları Anlatılacak

Resim
Avrupa Birliği (AB) Programları, AB politikalarının uygulama araçlarından biri olup, üye devletler arasında işbirliğini teşvik ederek, AB politikalarının hedeflerine ulaşmasını amaçlamaktadır. Ülkemiz de adaylık sürecinde AB müktesebatına ve politikalarına uyum kapsamında kendi önceliklerine uygun olan AB Programlarına katılım sağlamaktadır. Kapsamı itibarıyla her bir AB Programının ülkemizde koordinasyonunu farklı kurumlar yapmaktadır. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Programlarının ülkemizde genel koordinasyonunun yanı sıra uygulamanın izlenmesi ve etkinliğin artırılması hususunda gerekli çalışmaların da yapılmasından sorumludur.
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında finanse edilen "AB Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi (Enhancing Turkey’s Participation in EU Programmes)” Projesi, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından, Programların ülkemizde etkin bir biçimde uygulanması ve ülke çapında potansiyel faydalanıcılara topluca tanıtımın yapılması amacıyla yürütülmektedir. Proje çe…

STK'lar için 2016 PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Resim
T.C. İçişleri Bakanlığı’nın 2010 yılında başlattığı “Sivil Toplum Kuruluşları için Proje Yardımları” Programı için, 2016 yılı proje teklif çağrısına çıkılmıştır.  Dernekler Dairesi Başkanlığı, program kapsamında STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesi, kamu ile olan ilişkilerinin artırılması ve karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması gibi amaçlar ile projeleri desteklemektedir. 2016 yılı için desteklenecek proje konuları, İçişleri Bakanlığınca aşağıdaki şekilde belirlenmiştir; a) Aile ve toplum değerlerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik projeler, b) İnsan hakları ve demokrasi bilincinin yaşatılması ve etkin hale getirilmesine yönelik projeler, c) Karar alma mekanizmalarına katılım, kamu-sivil toplum diyaloğunun arttırılması ve aktif vatandaşlık konulu projeler, d) Toplumda huzur ve barışı temin etmek üzere farklı toplum kesimleri arasında uzlaşı, işbirliği ve etkileşimi artırmaya yönelik projeler, e) Gençlerin, kadınların ve engellilerin girişimciliğini, liderlik vasıfla…

Avrupa Gençlik Medya Günleri

Resim
19-21 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Avrupa Gençlik Medya Günleri 2016 kapsamında Strazburg’da Avrupa Gençlik Olay (EYE) raporlarını verecek olan 18 ve 30 yaş arasındaki 110 genç gazeteciden biri olmanız için Avrupa Gençlik Basını sizi davet ediyor. EYMD genç gazetecilere adanmış Avrupa’nın en büyük olaylardan biridir. Bu yıl 21 Mayıs tarihinde Strazburg’da Avrupa Parlamentosu koltuğunda yer alacak. Katılımcılar medya atölye çalışmaları, siyasi tartışmalar , medya üretimi ve değerli görüşlerle Avrupa Parlamentosu içinde ve uluslararası medya ortamında üç gün yaşayacaksınız. Üst düzey Avrupalı politikacılar, profesyonel gazeteciler ve uzmanlar ile pratik medya üretimi yoluyla kültürler arası değişimle bağ kuracaksınız. Son başvuru tarihi 20 Mart 2016’dır. Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu Teklif Çağrısı

Resim
İngiltere Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu Proje Teklif çağrısı yayınlandı. Bu fonun amacı ticaret ortamının geliştirilmesi, rekabet yeteneğini ve marketlerin işletilmesi, enerji ve finansal sektörün düzeltilmesi ve ortak ülkelerin yolsuzlukla mücadele konusunda yapabileceklerini artırmaktır. Bunun yanı sıra alıcı ülkelerde yoksulluk oranın düşürülmesi hedeflenmektedir. Bu reformların İngiltere Şirketleri de içinde olmak üzere Uluslararası İşletme açısından yeni fırsatlar yaratabileceği düşünülmektedir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki kılavuzu inceleyebilirsiniz. 4 Nisan 2016 tarihine kadar başvurular devam edecektir. Detaylı bilgi ve sorularınız için Refah Fonu Koordinatörü Hande Özüt’e hande.ozut@fco.gov.uke-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Prosperity Fund Bidding Round Announcement Turkey Prosperity Fund Objectives 2016-2017