Yayınlar

Nisan, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Danışma ve Kararlara Katılması” Teklif Çağrısı

Resim
İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/003 sayılı, “İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. Son başvuru tarihi 17 Haziran 2016’dır.
Teklif çağrısının amacı; bilgilendirme, danışma ve katılım faaliyetleri yoluyla, işçi temsilcilerinin işletmelerin karar alma süreçlerindeki etkisinin artırılması, özellikle farkındalığın arttırılması ve bu alandaki AB Mevzuatı ve politikalarının uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.


Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız.
İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.
Not: Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.

Sosyal İşletmeler için Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı

Resim
İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/007 sayılı, “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Son başvuru tarihi 13 Haziran 2016’dır.
İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız

COSME Programı Yeni Teklif Çağrısı

Resim
COSME Programı kapsamında, “Erken Uyarı ve İkinci Başlangıç Desteği için Avrupa Ağı Çağrısı” yayınlanmıştır.
Çağrı kapsamında, ekonomik zorluk çeken işletmeler, işletme sahipleri ve dürüst bir şekilde iflas etmiş olan girişimcilere ikinci bir başlangıç yapmalarına destek vermek için bir Avrupa Ağı kurulacaktır; bu ağ için hizmet modelleri geliştirilecek ve bu alandaki uygulamalar fonlanacaktır.
3,8 Milyon Avro destek ile oluşturulacak olan ağ ile işletmeleri iflasa sürükleyebilecek problemlerin erken teşhisinin sağlanabilmesi için danışmanlık hizmetleri verilecektir. Proje başvurularının 31 Mayıs 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.
Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak üye ülkelerdeki ilgili kuruluşlar ile birlikte eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız. AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız. COSME Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

EaSI Programı Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında “Gençlik Garantisine İlişkin Gençlere Yönelik Bilgi Paylaşımı ve Destek Faaliyetleri” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, gençlik garantisi programlarının işbirliği halinde yürütülmesi için paydaşların  ve bu programların faydalanıcısı olacak gençlerin bilgilendirilmesidir.
Genel olarak çeşitli bilgilendirme faaliyetlerini ve eğitimleri kapsayan teklif çağrısının toplam bütçesi yaklaşık 1,6 milyon Avro’dur.
Proje başvurularının 30 Haziran 2016 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamamakta ancak üye ülkelerdeki ilgili kuruluşlar ile birlikte eş başvuru sahibi olarak katılım sağlanabilmektedir.
Detaylı bilgi için tıklayınız.
AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.
EasI Programı hakkında yarıntılı bilgi için tıklayınız

TACSO’dan STÖ Ağlarına Yönelik Açık Çağrı

Resim
STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil Toplumun Katılımına Destek Programı Başvuruya Açıldı.
TACSO Türkiye, STÖ Ağları/Platformları/Koalisyonları için Politika Yapımına ve Karar Almaya Sivil Toplumun Katılımına Destek Programı kapsamında 6 STÖ ağının etkinliklerinin her birini, teknik destek ve 4000 Avro bütçe ile kolaylaştırmayı hedefliyor.

TACSO Projesinin ana bileşenlerinden biri olan “Genişleme Bölgesinde Sivil Topluma Destek AB Rehberi”nde  ele alındığı üzere, TACSO projesinin amaçlarından biri  her ülkedeki kamu sivil toplum işbirliği dâhil olmak üzere;
Sivil toplumu etkileyen yasal çerçeve, uygulama ve destekleyici ortamın iyileşmesi,Sivil toplumun bu yöndeki savunuculuk çalışmalarının güçlendirilmesi ve,Sivil toplumun AB uyum sürecindeki politika yapımına ve reform sürecine katılımının geliştirilmesidir.Bu Destek Programı ile TACSO projesinin Türkiye’deki çalışma alanlarına da katkı sağlayacak aşağıdaki konulard…

Eğitim ve Gençlik Alanlarında Sosyal Uyumun Desteklenmesi Çağrısı

Resim
Avrupa Komisyonu Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından Erasmus+ Programı kapsamında “KA3 Politika Reformu için Destek: Yenilikçi Politika Girişimleri” bileşeni altında “Eğitim, öğretim ve gençlik politikaları yoluyla sosyal uyumun desteklenmesi ” konulu bir teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Bu çağrının amacı, Avrupa`da yaşanan terör saldırıları sonrası 17 Mart 2015 tarihli AB Eğitim Bakanları toplantısı sonrasında yayınlanan “vatandaşlığı ve özgürlük, hoşgörü ve ayrımcılık karşıtı ortak değerlerin eğitim yoluyla teşvik edilmesine ilişkin Paris Deklarasyonu” doğrultusunda eğitim-öğretim ve gençlik alanlarında yenilikçi iyi uygulamaların kalitesinin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır.
Toplam bütçesi 13 Milyon Avro olan ve eğitim-öğretim ve gençlik olmak üzere iki lottan oluşan teklif çağrısının iki genel hedefi bulunmaktadır:
Şiddete yönelik radikalleşmenin önlenmesi ve demokratik değerlerin, temel hakların, kültürler arası anlayışın ve aktif vatandaşlığı…

Teknolojik Girişim Projelerine 150 bin TL Hibe

Resim
Yenilikçi iş fikri sahibi girişimci adaylarını teşvik etmek amacıyla başlatılan TÜBİTAK BiGG Programı, Türkiye’nin dört bir yanındaki teknolojik girişim projelerine karşılıksız olarak 150 bin TL hibe desteği (geri ödemesiz) sağlayan bir girişimci destek programıdır. Teknoloji konusunda özgün fikri olan, ancak yeterince destek ve kaynak bulamayan girişimciler artık teknoloji girişimciliğine BiGG GARAJ ile Anadolu`da başlayabilecekler. TÜBİTAK 1601 Programı kapsamında desteklenen BiGG GARAJ girişimcilerin iş kurması için ihtiyaçları olan temel destekleri Anadolu’ya getiriyor ve girişimcileri TÜBİTAK BiGGProgramının 2. aşamasına hazırlıyor. 2012 yılında kurulan ve hizmet vermeye başlayan “Garaj”da; daha öğrenci iken girişimci olabilmenin kapıları açılıyor.
“Garaj” konsept olarak; hiç girişimde bulunmamış ancak girişimcilik potansiyeli yüksek adayları kabul ediyor. Onlara iş fırsatları sunuyor ve profesyoneller ile tanıştırıyor. İş planı yapmayı öğretiyor ve şirketin kurulma vakti gelip, gi…

Kültürün Teşviki Fonu 2016 Yılı Çağrısı

Resim
Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC), 1947 yılı Kasım ayında UNESCO Genel Konferansının 18. Oturumunda “bireylerin ve toplumların kalkınması ve uluslararası kültürel işbirliğinin güçlendirilmesi için kültüre daha fazla önem” verilmesini sağlamak ve “sanatsal yaratıcılık ve kültürel faaliyetleri desteklemek” amacıyla kurulmuştur. Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) şunları teşvik etmeyi amaçlamaktadır: a. Bilginin, anlamların, değerlerin ve kimliğin kaynağı olarak kültür; b. Kültürün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü; c. Bir yandan ifade özgürlüğüne saygı gösteren sanatsal yaratıcılığın her formu; d. Uluslararası ve bölgesel kültürel işbirliği. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere Fonun kaynakları, başvuru çağrısı temelinde aşağıda sayılanlar için mali destek sağlayacaktır: a. Gelişmekte olan ülkelerdeki yaratıcıların kültürel ve sanatsal projeleri; b. Kültür ve kalkınma stratejileri ve programları; c. Amacı gelişmekte olan ülkelerdeki kültürel faaliyetleri ve sanatsal yaratıcıları deste…