Ayrımcılıkla Mücadele Programı

Ayrımcılıkla Mücadele Programı ile, yurtdışındaki vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, hak ve özgürlük ihlalleri ve nefret söylemlerinin izlenmesi, raporlanması ve yaşanan ayrımcılıkların önlenmesine yönelik kamuoyu duyarlılığının artırılması amaçlanmaktadır.

Öncelikli Proje Konuları

• Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar,
• Ayrımcılık konusunda faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,
• Ayrımcılık vakalarının tespiti ve iyileştirme önlemlerine yönelik izleme ve raporlama faaliyetleri,
• Uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ayrımcılığın önlenmesi noktasında yürütülecek ortak çalışmalar,
• Bu alanlardaki bilimsel çalışma ve araştırmalar.

Örnek Faaliyetler

Proje tekliflerinde;
• bilgilendirme ve farkındalığı artırmaya yönelik iletişim etkinlikleri,
• kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları,
• konferans ve sempozyum,
• bilimsel etkinlikler,
• raporlama,
• eğitim ve seminer çalışmaları faaliyetlerinden birkaçının yer alması beklenmektedir.
Ancak bunların dışında programın amacına hizmet edebilecek tüm faaliyetler desteklenebilecektir.

Uygun Başvuru Sahipleri

• Sivil Toplum Kuruluşları,
• Üniversiteler,
• Uluslararası Kuruluşlar,
• Düşünce Kuruluşları ve
• Araştırma Merkezleri program için uygun başvuru sahipleri olarak belirlenmiştir.

Azami Destek Tutarı 200.000 TL

II. Dönem: Haziran 2016

Başvuru Adresi


Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kentinize 10 Dakika Ayırır mısınız?

Belediyelere yönelik Proje Teklif Çağrısı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı