Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı

Yurtdışı vatandaşlara yönelik Evliya Çelebi Gençlik Köprüleri Programı ile, yurtdışında yaşayan gençlerimizin Türkiye ile bağlarının güçlendirilmesi ve gençlerimize tarihi ve kültürel değerlerimizin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu amaca hizmet edecek tüm proje konuları desteklenebilecektir. Ancak öncelik verilen konular şunlardır:

• Tarih, kültür, sanat, edebiyat ve medeniyet temalı çalışmalar,
• Kültürel ve sanatsal atölye çalışmaları,
• Tarihi ve kültürel mekânların görülmesi,
• Türkçe eğitimleri.

Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak yapılacak proje tekliflerinde;

• gezi programları,
• atölye çalışmaları,
• kültürel etkinlikler,
• eğitim ve seminer, faaliyetlerinden birkaçının yer alması beklenmektedir.
Ancak bunların dışında programın amacına hizmet edebilecek tüm faaliyetler desteklenebilecektir. Programlarda kültür ve eğitim faaliyetlerinin bulunması ve gezilerde rehberlerin yer alması beklenmektedir. Ayrıca program kapsamındaki grupların her birinin; 15-22 yaş aralığında olacak şekilde belirlenmesi, gruplarda en az 25 ve en fazla 40 katılımcının yer alması beklenmektedir.

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en fazla mali destek tutarı 150.000,00 TL’dir.

Bu program kapsamında, 

kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz,

a) Sivil Toplum Kuruluşları,
b) Üniversiteler,
c) Uluslararası Kuruluşlar,
d) Düşünce Kuruluşları,
e) Araştırma Merkezleri ve
f) Kamu Kurumları projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında, Türkiye’den en az bir proje ortağının bulunması zorunludur.

Son Başvuru Tarihi: 30/06/2016Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Kentinize 10 Dakika Ayırır mısınız?

Belediyelere yönelik Proje Teklif Çağrısı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı