Kayıtlar

Ekim, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Gençler için Avrupa Fırsatları Tanıtıldı

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Afyonkarahisar İl Gençlik Merkezi’nde “Gençler İçin Avrupa Fırsatları” konulu bir etkinlik düzenlendi. 

Avrupa Birliği tarafından gençler için sunulan hareketlilik imkanları, Erasmus+ ve Gençlik Programlarının tanıtıldığı etkinlik 30 Ekim 2016 Pazar günü Afyonkarahisar İl Gençlik Merkezinde gerçekleştirildi. 

Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği Çağrısı Yayınlandı

Resim
Erasmus+ Programı KA3- Politika Reformu için Destek başlığı altında yer alan Gençlik Alanında Sivil Toplum İşbirliği çağrısı yayınlandı.
Bu Çağrının hedefi, Gençlik alanında aktif olan Avrupa’daki sivil toplum kuruluşlarına ve Avrupa ölçeğindeki aktif ağlara işletme hibesi olarak yapısal destek sağlamaktır. Bu Çağrı kapsamında desteklenecek kurumlardan şu etkinlikleri yürütmeleri beklenmektedir: Gençlerin istihdamını teşvik etmek,Toplumda gençlerin yetkilendirilmesini ve karar verme süreçlerine katılmalarını teşvik etmek,Avrupa’da gençlerin kişisel, sosyo eğitimsel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlamak,Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençlik çalışanlarına, çalışmalarına katkı sağlamak,Avrupa, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde gençleri ve gençlik kuruluşlarını etkileyen politika konularının geliştirilmesine ve/veya görüşülmesine gençlerin katılımını sağlamak,Avrupa’da gençler arasında fırsat eşitliği ve insan haklarını, dayanışma değerlerini, farklılığa saygı duyulma…

İştabanlı Öğrenme ve Çıraklıkta Mesleki Eğitim – İş Dünyası Ortaklığı Teklif Çağrısı

Resim
Erasmus+ İŞTABANLI ÖĞRENME VE ÇIRAKLIKTA MESLEKİ EĞİTİM-İŞ DÜNYASI ORTAKLIĞI (MERKEZİ) TEKLİF ÇAĞRISI yayınlandı.
Amaç: Eğitim ve iş dünyası arasında bir köprü kurarak eğitimin işgücü piyasası ihtiyaçlarına ilgililiğini artırmak. Hedef: Çıraklığa özel önem vererek iştabanlı öğrenmeyi geliştirmek için mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığı üzerine proje teklifleri almak Son Başvuru Tarihi: 17 Ocak 2017 Bu Teklif Çağrısı 2 farklı ortaklık tipi arasında ayrım yapmaktadır. Başvurular aşağıdaki iki lottan biri için yapılacaktır. 1)      Yerel ve Bölgesel Ortaklıklar (Lot 1): Bu projeler, yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmeyi hedefleyecektir. 2)      Bir Avrupa Çatı Kuruluşu ve Üyeleri Arasında Ortaklıklar (Lot 2): Bu projeler yerel ve bölgesel bağlamda iştabanlı öğrenme ve çıraklıkta mesleki eğitim-iş dünyası ortaklığını güçlendirmek üzere Avrupa seviyesindeki çatı kuruluşlar ile ulusal üyeleri arasındaki stratejik, hedef-odaklı…