Kayıtlar

Kasım, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Karadeniz Ufuk Projesi Hibe Programı

Resim
Karadeniz Ülkelerinde Faaliyet Gösteren Araştırmacıların Proje Pazarlarına Katılımını Destekleyecek Hibe Programı Çağrısı Açıldı! Araştırmacıların Avrupa Birliği konsorsiyumlarına dâhil olmalarını, ortaklıklar geliştirmelerini ve kendi kuruluşlarını tanıtmalarını desteklemek amacıyla Karadeniz Ufuk Projesi (Black Sea Horizon – BSH) kapsamında bir Hibe Programı çağrısı açılmıştır. Destek miktarı en çok 1000 Avro olarak belirlenmiştir. Çağrı kapsamındaki öncelikli alanlar şunlardır: Sürdürülebilir TarımSu yönetimi / su ile ilgili kaynak verimliliğiUygulamalı kimya ve akıllı malzemelerKatılım sağlanabilecek etkinlik türleri Avrupa Komisyonu ve diğer Avrupa ağları tarafından düzenlenen ağ oluşturma etkinlikleri, proje pazarları ve büyük uluslararası etkinliklerdir. Katılım için destek talep edilebilecek etkinliklerin listelerine aşağıdaki adreslerden erişilebilmektedir, ancak Karadeniz ülkelerinden başvuracak araştırmacılar yukarıda listelenen etkinlikler dışında da etkinliklere katılım için…

Avrupa Komisyonundan Yeni Teklif Çağrıları

Resim
Avrupa Komisyonu, AB çapındaki ağların işbirliğine ve politika geliştirmesine destek için, aşağıda sayılan üç alana yönelik yeni teklif çağrıları yayınlamıştır:
-Göçmen eğitimi -Öğretmenler ve okul liderleri -Okur yazarlık ve aritmetik alanlar ağırlıklı olmak üzere kilit yeterlilikler Çağrı, aşağıdaki koşulları sağlayan ağların veya konsorsiyumların başvurularına açıktır: -En az 15 ülkeyi içermek kaydıyla kendilerini “ağ” olarak tanımlayan ortaklar, konsorsiyum kurarak başvuru yapabilir.
-Yalnızca Erasmus + Program ülkelerinden birinde kurulmuş tüzel kişilerin başvuruları geçerlidir. Başvuru sahibi koordinatör kuruluş, tüzel kişiliğe sahip, Erasmus+ program ülkelerinden birinde yerleşik olmalıdır. Üçüncü ülkelerden ortakların faaliyetleri, AB dışı kaynaklar tarafından finanse edilmek koşuluyla kabul edilebilir.
-Uygun başvuru sahipleri dernekler, vakıflar ve benzeri ulusal veya uluslararası sivil toplum kuruluşları, ulusal eğitim merkezleri; Bakanlıklar, Yükseköğretim kurumları, araştırma me…