Kayıtlar

Aralık, 2016 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı Yayınlandı

Resim
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2016-2017 dönemi kapsamında EuropeAid/154374/DD/ACT/TR referans numaralı “Türkiye’de Sivil Toplum Ağları ve Platformları Destek Çağrısı”nı yayınladı. Destek programının küresel hedefi, demokrasi, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü konularında kamusal müzakerelere aktif katılım gösteren, politika yapımı ve karar alıcı mekanizmalara etki etme kapasitesine sahip dinamik bir sivil toplumun gelişimine katkı sunmaktır. Bu yıl yapılan çağrının küresel hedefiyse, Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin halihazırda faaliyet gösteren ulusal, bölgesel (Türkiye’deki coğrafi bölgeler kapsamında), yerel ve/veya tematik ağlar ve platformlarının kapasitelerinin geliştirilmesidir. Ayrıca “katılımcı demokrasinin gelişimi için gerekli ortamı yaratmak ve demokratik mekanizmaları güçlendirmek” amacıyla 2014-2020 döneminde Avrupa Birliği Genişleme Ülkeleri’ne destek sağlanması kapsamında Türkiye’deki sivil toplum temsilcile…

Genç Çevirmenler Yarışması

Resim
Ülkemiz Avrupa Birliği’ne üye olduğunda, Türkçe, Birliğin resmi dillerinden biri olacaktır. Katılım müzakerelerinin yürütüleceği esasları düzenleyen 3 Ekim 2005 tarihli Türkiye İçin Müzakere Çerçeve Belgesi’ne göre, Türkiye, katılımdan uygun bir süre önce AB müktesebatının Türkçe çevirisini tamamlamakla ve AB kurumlarının ihtiyacı olacak çevirmenleri yetiştirmekle yükümlüdür. Üniversitelerimizde çevirmenlik eğitimi alan öğrencilerin AB uyum sürecine ve uzmanlık gerektiren müktesebat çeviri çalışmalarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bu alanda ihtiyaç duyulacak çevirmenlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 2010 yılından bu yana Genç Çevirmenler Yarışması düzenlenmektedir. Artık geleneksel hale gelmiş olan Genç Çevirmenler Yarışması’nın yedincisi 18 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecektir. Yarışma’ya Türkiye genelinde eğitim veren üniversitelerin mütercim-tercümanlık ve çeviribilim bölümleri ile yüksekokulların uygulamalı ya…

Avrupa Çerçeve Ortaklık Anlaşması için Teklif Çağrısı

Resim
Çağrı, okul eğitiminde göçmen kökenli çocukların ve gençlerin bir araya getirilmesi alanında işbirliği ve politika geliştirmeyi teşvik etmek için AB çapında ilgili kuruluşlar ağını desteklemeyi amaçlıyor. Ağın, politika yapıcılar, eğitim uygulayıcıları ve araştırmacılar ile göçmen ve sivil toplum dernekleri / temsilcileri de dahil olmak üzere çok çeşitli eğitim paydaşlarını temsil etmesi bekleniyor. Komisyon, bir eylem için yıllık hibelerle ilgili şartları belirleyecek olan dört yıllık bir çerçeve ortaklık anlaşması yoluyla ağa destek vermeyi düşünüyor.

Bütçe: Bir ağın 2017’de eş finansmanı için toplam bütçe yaklasik 300,000.00 EUR olarak belirlenmiştir. Uygun Başvurular: Ağın en az 15 ülkeden ortakları olması gereklidir.Uygun ülkeler ise Erasmus+ program ülkeleridir. Sadece Erasmus+ program ülkesinde yerleşik yasal kurumların başvurusu uygundur. Koordine eden başvuru sahibi Erasmus+ program ülkesinde yasal bir kurum olarak kayıtlı olmalıdır. AB dışı fonlardan finanse edilmesi  halinde 3’ü…

MATRA, İnsan Hakları Programı Teklif Çağrısı

Resim
MATRA programı, Türkiye’nin AB üyeliğini somut ve sürdürülebilir projeler yoluyla desteklemeyi amaçlamaktadır. Hukukun üstünlüğü ile ilgili konular projelerin odak noktasıdır. İnsan Hakları programı, Türkiye’deki insan hakları durumunun iyileştirilmesini desteklemektedir.

Özel ilgi gösterilen projeler yalnızca sivil toplum örgütlerini değil, hükumeti, özel sektör aktörlerini (şirketler) ve diğer paydaşları da içermektedir. Proje başvurularının son teslim tarihi 31 Ocak 2017‘dir. Matra Programı için: http://turkey.nlembassy.org/organization/departments/matra-and-human-rights/matra-projects-programme İnsan Hakları Programı için: http://turkey.nlembassy.org/organization/departments/matra-and-human-rights/human-rights-programe

Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonundan Yeni Çağrı

Resim
Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UNDEF) sivil toplum örgütlerini proje desteğine başvurmaya davet ediyor. Proje başvuruları 18 Aralık tarihine kadar online olarak www.un.org/democracyfund adresinden yapılabilir. UNDEF sivil toplumun sesini güçlendiren, insan haklarını ilerleten ve tüm grupların demokratik süreçlere katılımını  teşvik eden projelere destek vermektedir. UNDEF fonlarının büyük bir kısmı yerel sivil toplum örgütlerine verilmektedir. Böylece UNDEF, Birleşmiş Milletlerin devletlerle küresel ölçekte demokratik yönetişimin güçlendirilmesi çalışmalarına da önemli bir katkı yapmaktadır. Bu yıl UNDEF tarafından başlatılan 11. dönem destek programı, her bir proje için 100.000-300,000 dolar hibe desteği sağlamaktadır. UNDEF bugüne kadar 100 ülkede, neredeyse 700 proje için, yaklaşık 170 milyon dolar hibe desteği vermiştir. Proje başvuruları titiz bir değerlendirme sürecinden geçirilmekte başvuruların yaklaşık %2,0’si desteklenmektedir. Tüm projeler için uygulama süresi iki yıldır…