Kayıtlar

Temmuz, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EaSI Programı Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında "Sosyal içerme ve yoksulluğun azaltılması veya mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı alanlarında AB düzeyinde aktif STK ağlarının desteklenmesi için 4 yıllık çerçeve ortaklık anlaşmaları" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, Avrupa 2020 Stratejisinin ve EaSI Programının konuları kapsamındaki ilgili diğer AB inisiyatiflerinin uygulanmasının desteklenmesi için Avrupa Komnisyonu ile paydaşlar arasındaki işbilriğinin geliştirilmesidir.  Bu kapsamda, "sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması" ile "mikrofinans ve sosyal işletmelerin finansmanı" alanlarında AB düzeyinde örgütlenmiş STK ağlarının desteklenmesi hedeflenmektedir.
"Sosyal içerme ve yoksulluğunun azaltılması" ile " mikrofinansa ve sosyal işletmelerin finansmanı" alanlarında katılımcı ülkelerde kurulu ve AB düzeyinde örgütlenmiş STK'lara yönelik data ve istatistik toplama ve politka önerisi geliştirme gibi analitik faal…

Erasmus+ 30.Yıl

Resim
İçinde bulunduğumuz yıl Erasmus+ Programının 30. Yıldönümüdür. Yıldönümü; tüm Avrupa çapında sadece etkinliklerle kutlanan bir yıl olmayıp Programın geliştirilmesine yönelik yeni girişimler ve platformlar da bu sene tanıtılmaya, uygulanmaya başlanmıştır.
Bu kapsamda bizler de yeni uygulamalardan ve halihazırda yapılan çalışmalardan bazı örnekleri aşağıda sunuyoruz.
Bu çalışmaların tanımları, faydaları ve içeriklerine yönelik paylaşımlarıwww.twitter.com/ulusalajans ve www.facebook.com/ulusalajans adresli hesaplarımızdan; http://erasmusplus30.ua.gov.tr/ ve www.ua.gov.tr internet sayfalarımızdan takip edebilirsiniz.


1)Erasmus+ Mobil Application: http://bit.ly/2rWeMNA https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170622-erasmus-plus-application_en https://www.facebook.com/ulusalajans/ https://twitter.com/ulusalajans/status/874634676832530432 https://www.youtube.com/watch?v=Sya4XIydrUQ&index=10&list=PLQktSc4L6G2zTaXSJ7TlkFaVs0aG53xCg http://erasmusplus30.ua.gov.tr/tr/Home/NewsItem/63
2…

Yerel STK’lar Hibe Programı Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından IPAII-Sivil Toplum Sektörü altında yürütülen Yerel STK’lar Hibe Programı’nın duyurusu 21 Haziran 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin artırılmasını hedefleyen bu hibe programı kapsamında yerel STK’lar yönetim, savunuculuk ve iletişim çalışmaları için ihtiyaçlarına yönelik proje tasarlayarak destekten faydalanabilecektir.
Hibe programına başvuracak STK’ların; -21 Haziran 2017 tarihinden önce kurulmuş ve kar amacı gütmeyen tüzel kişilik olması, -Türkiye’de dernek ve vakıf statüsü olan bir yerel STK olması gerekmektedir.
Toplam bütçesi 1 milyon 750 bin Avro olan Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında proje faaliyetleri için en az 40 bin en fazla 60 bin Avro’ya kadar hibe desteği sağlanabilecektir. Hibe programının son başvuru tarihi 18 Ağustos 2017’dir.
Yerel STK’lar Hibe Programı (TR2014/DG/04/A1-04) başvuru sürecine ilişkin tüm detaylar ve dokümanları içeren başvuru rehberinewww.cfcu.gov.tr ve www.ab.gov.tr adreslerinden …