Yayınlar

Aralık, 2017 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

IPARD III. Başvuru Çağrı İlanı Yayınlandı

Resim
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
PROGRAMIN KAYNAĞI


Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “Kamu Katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Bu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.
Ayrıntılı bilgi ve gerekli belgelere BURADAN ulaşabilirsiniz.


Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönemi Teklif Çağrısı Türkçe Rehber Yayınlandı

Resim
Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Diyaloğu Programında Beşinci Dönem Başlıyor!
Toplam bütçesi 6 milyon avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den kuruluşların ortaklaşa yürüttüğü diyalog eksenli projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Türkiye’den dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları  ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 200 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
Proje başvurularının 16 Şubat 2018 tarihinde saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için:
Hibe RehberiHibe Rehberi (Türkçe)Yerel DuyuruDoldurulması gereken dokümanlarBilgi dokümanlarıTürkiye-AB Sivil Toplum Diyaloğu Beşinci Dönem Hibe Programı SunumuProje Hazırlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Sunumu

Jean Monnet Burs Programı 2018-2019 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

Resim
Jean Monnet Burs Programının 2018-2019 akademik yılına ilişkin başvurular 25 Aralık 2017tarihinde başlamıştır. Başvurular 23 Şubat 2018 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2018-2019 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;
kamu çalışanları (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)özel sektör çalışanları (Sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)üniversitelerin akademik veya idari personeliüniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri…