Kayıtlar

Ocak, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında "İş ve bakım yükümlülüklerinin dengesinin sağlanmasına yönelik olarak yaratıcı iş-özel yaşam dengesi stratejilerinin geliştirilmesi" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, kadınların işgücü piyasasına katılımlarının artırılması için kadın ve erkek arasında bakım sorumluluklarının daha eşit bir şekilde paylaşılmasını destekleyecek iş-özel yaşam dengesinin sağlanmasına yönelik yenilikçi stratejilerinin geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanmasıdır.
Bu kapsamda, teklif çağrısı esas başvuru sahibi kamu kurumu olan konsorsiyumları destekleyecektir. Konsorsiyum üyelerinden en az birinin ulusal, yerel veya Avrupa düzeyinde faaliyet gösteren sosyal taraf kuruluşu olması gerekmektedir.
Proje başvurularının 18 Nisan 2018 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. 
Detaylı bilgi için tıklayınız. AB Programları Hibe Duyuruları için tıklayınız.
EaSI Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları Teklif Çağrısı

Resim
COSME Programı kapsamında "Akıllı İhtisaslaşma Yatırımları için Avrupa Stratejik Küme Ortaklıkları" başlıklı Teklif Çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısının amacı, sanayinin rekabetçiliğini ve AB’deki yatırımı bölgelerarası işbirliğini ve ağ oluşturulmasını Avrupa stratejik küme ortaklıklarını destekleyerek artırmaktır. Bu ortaklıkların, bölgesel akıllı ihtisaslaşma stratejileri ilgili tematik alanlarda kümelerin işbirliğini geliştirmesi beklenmektedir.
Teklif çağrısı; işletmelerin, özellikle KOBİ’lerin ortak çalışmalarını ve kümelerdeki teknoloji merkezleri ile etkileşimlerini kuvvetlendirerek akıllı ihtisaslaşmanın öncelikli alanlarında ortak faaliyetleri ve yatırımı teşvik etmeği amaçlamaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilecek faaliyet ve yatırımların Ar-Ge ve inovasyon çözümleri ile bölgelerarası inovasyon faaliyetlerini bir araya getirerek verimlilik artışı ve inovasyon temelli gelişme sağlaması beklenmektedir. Belirli sanayi alanlarında az ve çok gelişmiş bölgelerdeki K…

Şehir Eşleştirme Programı Bilgilendirme Günleri

Resim
Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında kardeş şehir ilişkilerinin tesisi ile yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirilmeyi hedefleyen "Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı’na ilişkin teklif çağrısı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından 4 Ocak 201 8 tarihinde yayımlanmıştır.

Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında ülkemizden valilikler, kaymakamlıklar, belediyleler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da l30 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvurularının 9 Mart 2018 saat 17.00'a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.
Ayrıca, hibe programının tanıtımı amacıyla Trabzon, Malatya, İzmir, Antalya, İstanbul ve Gaziantep illerinde bilgilendirme günleri düzenlenecek olup detaylar ekte sunulmuştur. Duyuruya ilişkin detaylı bilgiye www.ab.gov.tr ve wwrv.mfib…

Erasmus+ SPOR başvuruları başladı

Resim
Erasmus+ Programı 2018 — EAC/A05/2017  sayılı Spor konulu teklif çağrısı yayınlanmıştır. Projel başvuruları Avrupa Komisyonuna çevrimiçi sistem üzerinden yapılacak olup, son başvuru tarihi 5 Nisan 2018 saat 12:00'dır. 

Erasmus+ Spor Destekleri ile Avrupa’da sporun sistematik olarak geliştirilmesine katkı sağlanması amaçlamaktadır. Bu çerçevede, doping, şike, şiddet, ayrımcılık ve ırkçılıkla uluslararası boyutta mücadele edilmesi, sporda iyi yönetişimin teşvik edilmesi, sporculara sporun yanı sıra diğer alanlarda da kariyer olanakları sunulması ve halkın sağlıklı yaşamı destekleyen spor etkinliklerine katılımının artırılması hedeflenmektedir.
Erasmus+ Spor desteklerinden spor alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ile kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (STK, Federasyon, Kulüp, Birlik vb.) yararlanabilir. 
Erasmus+ Spor alanında 3 tür faaliyet desteklenecektir:
İşbirliği OrtaklıklarıKüçük “İşbirliği OrtaklıklarıKâr Amacı Gütmeyen Spor EtkinlikleriErasmus+ Spor projelerine ilişkin detaylı …

Şehir Eşleştirme Hibe Programı Teklif Çağrısı

Resim
Türkiye ve AB üyesi ülkelerdeki yerel yönetimler arasında sürdürülebilir yapılar oluşturmayı hedefleyen Şehir Eşleştirme Hibe Programına ilişkin teklif çağrısı 4 Ocak 2018 tarihinde duyuruldu.

Toplam bütçesi 2,6 milyon avro olan hibe programı kapsamında Türkiye ve AB yerel yönetimleri arasında kardeş şehir ilişkilerini ve yerel yönetimlerin AB bütünleşme sürecindeki rollerini güçlendirmeyi amaçlayan projelere öncelik verilecektir.
Türkiye’den belediyeler, il özel idareleri, mahalli idare birlikleri, valilikler ve kaymakamlıklar ile AB üyesi ülkelerden yerel yönetimlerin ortaklaşa geliştirecekleri projelere, en az 60 bin avro, en fazla da 130 bin avro hibe desteği sağlanacaktır.
Proje başvurularının 9 Mart 2018 tarihinde saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için:
Hibe RehberiYerel DuyuruDoldurulması gereken dokümanlarBilgi dokümanlarıHibe programının tanıtımı amacıyla Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından bilgilendirme …