Kayıtlar

Nisan, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğüyıllık çalışma programı kapsamında “İşletme Temsilcilerinin Bilgilendirilmesi, Danışma ve Kararlara Katılması” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

Teklif çağrısı ile başta uluslararası şirketlerde çalışanların, işletmelerde alınan kararlara katılımı ile ilgili AB yasalarının ve politikalarının uygulanmasına ve bu alanda farkındalığın artmasına katkı sağlayan faaliyetler olmak üzere, işletmelerde çalışanların kararlara katılımını artırmayı hedefleyen çalışmaları finanse etmek amaçlanmaktadır. Çalışan temsilcilerinin şirket içinde alınan kararlar üzerinde etkili olabilmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve katılımı içeren mekanizmaların uygulamasına katkıda bulunan faaliyetlerin desteklenmesidir.
Toplam bütçesi 7,1 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında, ülkemizden işçi ve işveren örgütleri, proje amacının ticari olmaması kaydıyla, kar amacı gütmeyen eğitim ve araştırma kuruluşları ve ticari işletme yönetimleri eş-baş…

Kültürel Çeşitlilik Başvuru Çağrısı

Resim
Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu (IFCD) UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin 18. Maddesi gereğince kurulmuş çoklu-bağışçı içeren bir fondur. Fonun amacı 2005 Sözleşmesine taraf olan gelişmekteki ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmaktır.

2 Şubat 2018 itibariyle UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesine resmen Taraf olduğu için Türkiye’den ilk defa Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’na (IFCD) başvurular alınacaktır. IFCD 2010 yılından bu yana 50 ülkeden 100’ün üzerinde projeye toplam 7 milyon Amerikan Dolarını aşkın destek sağlamıştır.
Kimler Başvurabilir?2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerin kamu kurum ve kuruluşları2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerin Sivil Toplum Kuruluşları2005 Sözleşmesine Taraf olan gelişmekteki ülkelerdeki Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları

Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı Teklif Çağrısı

Resim
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yürütülen Türkiye – AB İş Dünyası Diyaloğu Hibe Programı teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Toplam bütçesi 2,5 milyon avro olan hibe programı ile Türk Odalarının ve AB’deki emsalleri ile karşılıklı bilgi ve anlayışlarının güçlendirilmesi, Avrupalı ve Türk iş çevrelerinin entegrasyonunun geliştirilmesi ve Türkiye’nin gelecekteki AB’ye katılımının Türkiye’de ve AB’deki fırsatlar ve zorluklar ile alakalı farkındalık yaratmaya yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 
TOBB üyesi kuruluşlar ve EUROCHAMBRES tarafından temsil edilen yerel/bölgesel/ulusal/ odalar ya da oda birliklerinin ortaklaşa gerçekleştirecekleri projelerine en az 50 bin avro, en fazla 150 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. Proje başvurularının 25 Mayıs 2018 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir.
Detaylı bilgi için:

Hibe Başvuru Rehberi (İngilizce)Yerel DuyuruDoldurulması gereken dokümanlarBilgi dokümanları
T…