Kayıtlar

Mayıs, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı Yeni Teklif Çağrısı

EaSI Programı Teklif Çağrısı: AB’nin Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek
EaSI Programı kapsamında "AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları politikasının uygulanmasında beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına destek" konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, "Beceri Kazandırma Yolları" başlıklı Konsey Tavsiye Kararının etkin şekilde uygulanmasının desteklenmesi ile düşük vasıflı yetişkinlerin yazın yeteneği, matematiksel beceriler ve dijital becerilerinin geliştirilmesi için gerekli beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılması için ulusal ve/veya bölgesel otoritelerin desteklenmesidir. Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinlerin beceri ölçümlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik projelerin destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 1,5 milyon Avro'dur. Her bir proje için en az  250 bin Avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir. Proje başvurularının 6 Temmuz 2018 tarihine kadar Av…

Dünya’ya Bakan 100’ümüz Projesinin Yeni Kursiyerleri Seçildi

Afyonkarahisar Valiliği Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanarak kurumsal projeler kapsamında Afyonkarahisar Valiliği, İŞKUR ve Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğiyle Avrupa üç yıldır devam ettirilen Dış Ticaret Meslek Elemanı Kursu’nun 2018 Yılı ilk etabı için müracaatlar değerlendirilerek 21 genç kurs için seçildi.
Özellikle genç ve eğitimli nüfustaki işsizlik oranlarının azaltılması Afyonkarahisar ilinin dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi için yetişmiş ara eleman sayısının artırılması amacıyla gerçekleştirilen kurslarda 2016’dan bu güne kadar her yıl yüz genç Dış Ticaret Uzmanı olarak yetiştirildi.

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı 2018 Çağrısı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında:
Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulmasıAraştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesiBelirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİT…

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, İkili İşbirliği Programı 2018 Çağrısı

Newton-Kâtip Çelebi Fonu, Türkiye’nin toplumsal refahı ve ekonomik kalkınması ile doğrudan bağlantılı ortak bilim ve inovasyon konularına odaklanarak  Birleşik Krallık ve Türkiye arasında araştırma ve inovasyon ortaklıklarını yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.
Institutional Links Programı bireysel araştırmacı bağlantılarının ötesinde, sürdürülebilir araştırma ortaklıklarının kurulmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program kapsamında:
Türkiye ve Birleşik Krallık’taki araştırma grupları, bölümler ve kurumlar arasında araştırma ve inovasyon odaklı yeni ortaklıklar kurulmasıAraştırma grupları, bölümler ve kurumlar  arasında var olan ortaklıkların geliştirilmesiBelirli bir araştırma alanında Birleşik Krallık-Türkiye faaliyetleri için, geniş araştırma topluluklarının bir araya gelmesini sağlayacak yerel merkezlerin kurulması hedeflenmektedir.Bu destekler, Newton-Kâtip Çelebi Fonu altında Birleşik Krallık ve Türk hükümetleri tarafından British Council ve TÜBİT…