Kayıtlar

Ekim, 2018 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Erasmus+ 2019 Teklif Çağrısı Yayınlandı

Resim
Avrupa Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.
2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.
Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.
Erasmus+ Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2019 yılı son başvuru tarihleri için BURAYA tıklayın.

Proje Eğitimlerimiz Başlıyor

Resim
Önümüzdeki günlerde Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngü Yönetimi eğitimleri düzenlenecektir. 
Eğitimlerimize katılım için bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da istekli olmak dışında herhangi bir şart aranmamaktadır.
Eğitim tarihi belirlenmiş değildir. Önce talepler alınacak, eğitime katılmak isteyenlerin başvurularına göre değerlendirme ve gruplandırma yapılacak ve eğitim o istikamette programlanacaktır. Sonrasında başvuranlara, kaçıncı grupta yer aldığı ve eğitiminizin hangi tarihlerde gerçekleştirileceği bilgisi e-posta ile bildirilecektir.
Eğitimlerimiz, Valilik B Blokta bulunan toplantı salonunda, hafta içi beş gün öğleden önce 9.00-12.00 veya 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.
Avrupa Birliği Mali Kaynakları ve Proje Döngü Yönetimi Eğitimlerine katılmak istiyorsanız BURAYA tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Bu başvuru formu bugünden itibaren on beş gün boyunca başvuruy…

Jean Monnet Burs Programı 2019-2020 Akademik Yılı Başvuruları Başladı

Jean Monnet Burs Programının 2019-2020 akademik yılına ilişkin başvurular 4 Ekim 2018tarihinde başlamıştır. Başvurular 4 Aralık 2018 tarihinde sona erecektir.
Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2019-2020 akademik yılında 180 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;
kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)üniversitelerin akademik veya idari personeliüniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileribaş…

Sivil Düşün Destekleri Başvuruya Açıldı

Resim
Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı.
STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün’e  2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.
Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?
– Aktivistler – Sivil toplum örgütleri: Dernekler o Vakıflar o Kâr amacı gütmeyen kooperatiflerSivil toplum ağları ve platformlarıSivil inisiyatifler o Kent konseyleriSendikalar o Kâr amacı gütmeyen şirketlerBaroların hak alanlarında çalışan komisyonlarıÜniversitelerin hak alanlarında çalışa…