Kayıtlar

Şubat, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

İrtibat Kişisi Bilgi Formunu Buradan İndirebilirsiniz

Resim
İrtibat Kişisi Bilgi Formunu BURADAN indirebilirsiniz.


Afyonkarahisar'da IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Toplantısı

Resim
Afyonkarahisar'da IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Toplantısı gerçekleştirilecektir.  IPARD II Beşinci Başvuru Çağrı İlanı Tanıtım Toplantıları Afyonkarahisar Ticaret Borsası Toplantı Salonunda iki oturum şeklinde olacaktır. 5 Mart 2019 Salı günü Saat 10:00 - 12:00 Hayvancılık Destekleri hakkında, Saat 14:00 - 16:00 arasında ise Hayvancılık Ürünü İşleme Tesisi Destekleri hakkında gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantılarına, konuya ilgi duyan herkes katılabilir. 

Ayrıntılı bilgi için:

Muharrem KANKAL
Afyonkarahisar Ticaret Borsası
Proje Uzmanı
E-Mail : proje@afyonborsa.org.tr
Tel : +90 (272) 252 56 50
Cep Tel : +90 555 718 99 06  

İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü Yeni Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve İçerme Genel Müdürlüğü yıllık çalışma programı kapsamında “Çalışan Örgütleri için Bilgilendirme ve Eğitim Tedbirleri” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, çalışan örgütlerinin istihdam ve çalışma hayatında yaşanan değişikliklere ve sosyal diyalog alanındaki zorluklara cevap verebilmesi için kapasitelerinin güçlendirilmesidir. Bu teklif çağrısı kapsamında konferanslar, seminerler, yuvarlak masa toplantıları, araştırmalar, anketler, yayınlar, eğitim kursları, eğitim araçlarının geliştirilmesi, ağların kurulması ve en iyi uygulamaların geliştirilmesi ve değişimi gibi aktiviteler (projeler) finanse edilecektir.
Toplam bütçesi 5,1 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında endikatif olarak 150.000 Avro ila 500.000 Avro arasında bütçeli projeler finanse edilecektir. Üye devletler ve aday ülkelerde kurulu çalışan örgütleri başvuru yapabileceği teklif çağrısına, ülkemizden esas başvuru sahibi olarak doğrudan başvuru yapılamama…

IPARD II – 5. Başvuru Çağrı İlanı

Resim
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 16 Şubat 2019 tarihinde IPARD II Programı Beşinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar” ve “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbirleri kapsamındaki başvurular kabul edilecektir.
Başvuru Çağrı İlanını görmek için tıklayınız.

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı Çağrısı

Resim
Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan alanlarda yürütülecek projelere katkı sağlamak üzere alanlarında yaptıkları üst seviye bilimsel ve/veya teknolojik çalışmalar ile temayüz etmiş ve yurt dışında çalışma deneyimine sahip başta Türk bilim insanları olmak üzere nitelikli araştırmacıların yurtdışından Türkiye’ye gelmelerini teşvik etmek ve çalışmalarını Türkiye’nin önde gelen akademi, sanayi kurum ve kuruluşları veya kamu kurumlarında yürütmelerini sağlamak için Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı 15.12.2018 tarihi itibari ile başvuruya açılmıştır.
Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.
For English page please click here.
Türkçe çağrı metni için tıklayınız. Arapça çağrı metni için tıklayınız. (Arabic) İngilizce çağrı metni için tıklayınız. (English) Fransızca çağrı metni için tıklayınız. (French) Almanca çağrı metni için tıklayınız. (German) Rusça çağrı metni için tıklayınız. (Russian)

Sivil Toplum Aracı ve Medya 2018-2019 Programı Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı - Sivil Toplum Ağlar ve Platformlar Destekleme Programı’nın teklif çağrısı Avrupa Komisyonu'nun EuropeAid sayfasında yayımlanmıştır.
Genel hedefi sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu ağlar ve platformları desteklemek olan programın özel hedefleri:
(1) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformların organizasyonel ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi (iç yönetişim, temsiliyet, finansal sürdürülebilirlik, stratejik planlama vb.)
(2) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformlarının kendi seçmenlerine (bireysel sivil toplum kuruluşları veya diğer STK'ların ağları), vatandaşlara ve eğer varsa özel sektöre ulaşma ve onlarla iletişim kurma yeteneklerinin güçlendirilmesi,
(3) STK'ların oluşturduğu ağlar ve platformlar ile kamu otoriteleri arasında yerel ve / veya ulusal düzeylerde stratejik işbirliğinin teşvik edilmesi (kamu eyleminin izlenmesi, savunuculuk, karar alma sürecine ka…

Marie S. Curie ve Sosyal Bilimler Çağrıları 18 Şubat'ta Işık Üniversitesi'nde Tanıtılıyor

Resim
Ufuk2020 Programı Marie Sklodowska Curie Uluslararası Burs ve Araştırma Destekleri (MSCA) ile Sosyo-Ekonomik Beşeri Bilimler Alanı hakkında İstanbul’da Işık Üniversitesi'nde bir Bilgi Günü düzenlenecektir. Araştırmacıların uluslararası ve sektörler arası dolaşımına destek veren MSCA'nın ve Sosyo-Ekonomik Beşeri Bİlimler Alanının 2019 ve 2020 yılı çağrıları hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla sizleri 18 Şubat 2019  günü Işık Üniversitesi'ne bekliyoruz. Etkinliğimiz Türkiye'den tüm araştırmacılarımızın ve araştırma kuruluşu temsilcilerimizin katılımına açık olup; katılmayı planlayanların kayıt linki üzerinden kayıt yaptırması yeterli olacaktır.


Notlar:
Bilgi Günümüze kayıt olmak için lütfen tıklayınız. Etkinlik programına ulaşmak için lütfen tıklayınız. Bilgi Günü’nde de detaylarına değineceğimiz ve 4 Aralık’tan bu yana açık olan RISE çağrısı ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu’nca hazırlanmış bilgi notuna ulaşmak için lütfen tıklayınız. RISE çağrısı ile ilgili hazırlanmış …

2019 Yılı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Faaliyeti Proje Destek Toplantısı

Resim
Erasmus+ Programı 2019 yılı teklif çağrısı dönemi son başvuru tarihi 21 Mart 2019 olan Ana Eylem 2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti proje başvurusu yapacak kurum/kuruluşlarımıza başvuru formu doldurulmasına yönelik destek sağlamak amacıyla Başkanlığımız binasında 18 Şubat 2019 tarih ve 14:00-17:00 saatleri arasında Proje Hazırlama Destek Toplantısı düzenlenecektir. 
Başkanlık binamızda gerçekleşecek olan toplantıda başvuru formu incelenecektir. 
Toplantıya katılmak isteyenlerin kayıt formunu 11 Şubat 2019 Pazartesi günü saat 18:00'a kadar doldurmaları gerekmektedir. Katılımcılar hali hazırda KA204 projesi hazırlamakta olan Kurum/Kuruluşlar arasından seçilecektir. Katılımcı sayısı kontenjanla sınırlıdır. Başvuru sonuçları kayıt formunda belirtilen e-posta adreslerine gönderilecektir. Başkanlığımız tarafından yol, harcırah vb. herhangi bir harcama karşılanmamaktadır. 
Lütfen kayıt formunudoldurunuz.
Bilgi için:
yetiskinegitimi@ua.gov.tr

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı 2019 Yılı Başvuruları Başladı

Resim
“Yerel Projelere Hibe Programı (GGP)” Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı (Japan ODA)” kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanmaktadır. Programın amacı temel insani ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz bir mali yardım sunmaktır.
Program kapsamında 140 ülke ve bölgede yerel proje gerçekleştirilmiştir. Programın Türkiye'de uygulanması ile ilgili anlaşma Japonya ve Türkiye Devletleri arasında 11 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır. Program bu tarihten itibaren Türkiye'de uygulanmaktadır. Yerel Projelere Hibe Programının mali destekleri, aşağıdaki kriterlere göre projelerin incelenip değerlendirilmesinden sonra sağlanır.
PROGRAM KRİTERLERİ VE BAŞVURU
2019 yılında değerlendirmesi yapılarak 2020 yılında uygulanacak projelerin başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır. Proje başvuruları ile ilgili detaylı bilgiler aşağıdaki gibidir.
Not: 2019 yılında uygulanacak projelerin seçimleri 2…

Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı Kapsamında 15. Çağrı Yayınlandı

Resim
Tarım ve Orman Bakanlığı Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başvurularının kabulü için 15. Çağrıya çıktı. 
Çağrı kapsamında başvuru yapılacak proje önerisi konusunun 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konuları kapsamında olması gerekmektedir. Söz konusu Öncelikli Ar-Ge Konuları iki grup halinde belirlenmiştir. 15. Çağrı Öncelikli Ar-Ge Konularında “Tarım Ekonomisi” başlığı altındaki konular:
Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek desteğinin üst limiti 300.000 (Üç yüz bin) TL’dir. I. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proje bütçesinin tamamı üst limit dâhilinde Bakanlıkça karşılanabilecek ve bu kapsamdaki projelerde ortaklık şartı aranmayacaktır.Grup Öncelikli Ar-Ge Konular olarak belirtilmekte olup bu konulardaki projelerde Bakanlık Destek üst limiti 3.000.000 (Üç milyon) TL’dir. II. Grup Öncelikli Ar-Ge Konular kapsamında hazırlanacak projeler için proj…

Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı Proje Teklif Çağrısı Yayınlandı

Resim
Avrupa Birliği’nin 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan program kapsamında “Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Genel amacı küme yönetimi mükemmelliğini güçlendirmek ve yeni bir “ClusterXchange” pilot programının uygulanması da dâhil olmak üzere Avrupa genelinde kümeler ve uzman eko sistemler arasındaki alışveriş ve stratejik ortaklıkları kolaylaştırmak olan çağrının son başvuru tarihi 4 Nisan 2019 (saat 17:00, Brüksel saati) olup söz konusu program kapsamında proje başına verilebilecek azami hibe miktarı 360.000 Avro’dur.
Avrupa Küme Mükemmeliyet Programı proje teklif çağrısı ile ilgili özet bilgiler için tıklayınız.
Çağrı metni ve diğer ilgili dokümanlara buradan ulaşabilirsiniz.

UN Women'dan Sivil Toplum Kuruluşları İçin Yeni Teklif Çağrısı

Resim
Birleşmiş Milletler kadın birimi UN Women yeni dönem çağrısını duyurdu.
Türkiye'de cinsiyet eşitliği konusunda çalışan sivil toplum kuruluşlarına yönelik çağrı "Kadına Yönelik Şiddeti Sonlandırma: Normları Uygulama, Zihinleri Değiştirme” Programı’ altında duyuruldu. 
Çağrıya teklif iletmek için son başvuru tarihi 28 Şubat 2019, Türkiye saatiyle 23:00.  UN Women, çağrı kapsamında toplulukların cinsiyet eşitliğine yönelik olumlu tutum ve davranışları daha iyi anlamalarına ve kadına yönelik şiddete son vermelerine katkıda bulunan yenilikçi stratejiler uygulanmasına ve kadınların, şiddet ve ayrımcılık mağdurları için mevcut olan genel ve uzman destek hizmetleri ve bu hizmetlere erişim hakları hakkında bilgi alma haklarının teşvik edilmesini destekleyecek projelere katkı sunacak.  
Teklif çağrısına katılmak isteyen kuruluşlar başvuru belgelerini bir e-posta aracılığıyla mailin konu bölümüne e-posta konusunu belirterek eca.evawproject@unwomen.org adresine gönderebilirler. 
Detaylı bilgi…

Avrupa Robotik Forumu 2019

Resim
Avrupa'daki robot topluluğunun en etkili toplantısı olan Avrupa Robotik Forumu 2019 (ERF2019), 20-22 Mart 2019 tarihlerinde Romanya'nın başkenti Bükreş'te, JW Marriott Bucharest Grand Hotel'de düzenlenecek. 10.sudüzenlenen konferansa 1000'in üzerinde robotik uzmanının katılması bekleniyor. Etkinliğe Bükreş Politehnica Üniversitesi ev sahipliği yapacak.
ERF2019, şirketlerin, üniversitelerin ve araştırma enstitülerinin AB’nin Ufuk2020 araştırma programı kapsamında finanse edilen en gelişmiş Avrupa prototiplerini, ürünlerini, hizmetlerini ve projelerini sergileyeceği önemli bir sergiye ev sahipliği yapacak. En yeni robotik araştırmalarına dikkat çeken 50'nin üzerinde çalıştayla, Avrupa pazarlarındaki en son gelişmelere benzersiz bir pencere sunuyor.
Etkinlik resmi sitesi için lütfen tıklayınız. Etkinlik programı için lütfen tıklayınız. Etkinliğe kayıt olmak için lütfen tıklayınız.
Sınırlı sayıda katılımcının seyahat masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.
TÜBİTAK…

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı 2019 Teklif Çağrısı

Resim
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı 2019 yılı Küresel Teklif Çağrısı yayınlandı.
Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA); demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini desteklemek amacıyla sivil toplum kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir.
Son Başvuru tarihi 12 Mart 2019 – Brüksel saati ile 16:00 olarak belirlenmiştir.
Bu teklif çağrısının küresel amacı, sivil toplum örgütlerini destekleyerek insan haklarının ve temel özgürlüklerin teşvik edilmesine ve korunmasına katkıda bulunmaktır.
Bu teklif çağrısı, AB'nin politikalar ve düzenlemelerde belirtilen öncelikler, özellikle de Avrupa İnsan Hakları ve Demokrasi 2015-2019 Eylem Planı ve AB tarafından kabul edilen özel insan hakları yönergeleri ile uyumludur.
Bu teklif çağrısının özel hedefi, sivil toplumun yerel ve ulusal düzeyde insan hakları politikalarının oluşturulmasında, uygulanmasında ve izlenmesinde katılımını güçlen…