Yayınlar

Mart, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EaSI Teknik Destek Çalıştayı

Resim
Avrupa Komisyonu, "Mülteci/Göçmen Finans ve Destek – Hangi Noktadayız?" Başlıklı mikro finansman için EaSI Teknik Destek Programı kapsamında bir günlük bir mikro finansman çalıştayına mali destek veriyor.

Etkinlik, uluslararası ve yerel alandaki mikro finansman uzmanlarını, mültecilerin entegrasyonu alanındaki uzmanları, sanayi ve hükümet temsilcilerinin yanı sıra ilgili paydaşları üç panel oturumunda bir araya getirecek. Günün ilk yarısında mülteci ve göçmenlerin entegrasyonu bağlamında uluslararası finans kuruluşlarının rolü ve mülteci ve göçmenlere yönelik mali desteğin mevcut durumunu ele alacağız.   
Öğleden sonraki oturumda mülteci ve göçmenlere yönelik finansal olmayan desteğin mevcut durumu ele alınacak. Oturumlar ve konuşmacılar hakkında daha fazla bilgi için etkinliğin tam programına buradan İngilizce ve Türkçe ulaşabilirsiniz.
Çalıştay dili İngilizce olacak, Türkçe'ye simültane çeviri hizmeti sağlanacaktır. Çalıştay EaSI Teknik Destek programının seçilen yararlan…

TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) Destekleme Programı 2019 Yılı Çağrısı

Resim
1513 kodlu TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı ile yükseköğretim kurumlarında üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik, sosyal ve kültürel değer kazanmasına yardımcı olmak, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirliği oluşturmak, mevcut işbirliklerini artırmak, sanayinin ihtiyaç duyduğu bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine yardımcı olmak, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sağlamak için kurulmuş teknoloji transfer ofislerinin (TTO) geri ödemesiz olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.


TÜBİTAK 1601 Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı çerçevesinde açılmış olan 1601-2014-1, 1601-2015-6, 1601-2016-3 ve 1601-2017-1 çağrılarından en az bir tanesinde destek almış olan yükseköğretim kurumları adına yapılan başvurular kabul edilecektir. Bu şartı sa…

İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında "AB’nin  Beceri Kazandırma Yolları Politikasının Uygulanmasında Kişiye Özel Öğrenim Koşullarının Geliştirilmesine Destek” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, program katılımcısı ülkelerde "Beceri Kazandırma Yolları" politikalarının desteklenmesi ve düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel, esnek ve kaliteli öğrenim önerilerinin yaygınlaştırılmasının desteklenmesidir.
Katılımcı ülkelerde düşük vasıflı yetişkinler için kişiye özel öğrenim koşullarının destekleneceği teklif çağrısının toplam bütçesi 4 milyon avrodur. Her bir proje için en az  200 bin avro ile 1 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.
Proje başvurularının 8 Temmuz 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir. Ülkemizden, yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesi alanında sorumlu kamu kuruluşları (kamu kurumları, kamu ajansları ve bölgesel kamu otoriteleri) tek başvuru sahibi, lider başvuru sahibi veya eş başvuru sahibi; söz …

Avrupa Birliği Sivil Düşün Destekleri Açıldı

Resim
Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Etkinlik/Toplantı, Örgütlenme, Hareketlilik ve Ağ Oluşturma, Savunuculuk ve Kampanya ile İletişim destekleriyle sivil toplumun yanında.
Kimler Başvurabilir?
Aktivistler Dernekler Vakıflar Kâr amacı gütmeyen kooperatifler Sivil toplum ağları ve platformları Sivil inisiyatifler Kent konseyleri Sendikalar Kâr amacı gütmeyen şirketler Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları Üniversitelerin sivil toplum birimleri veya hak alanlarında çalışan merkezleri
Destek Alanları
1. Etkinlik/Toplantı Desteği
Birlikte değişim yaratmak için Sivil Düşün… Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk, ağ oluşturma, işbirliği ve güçlendirme çalışmalarını destekliyoruz. Neler yapabilirsiniz? Hak temelli konularda ağ oluşturma, işbirliği, eğitim ve savunuculuğa yönelik toplantı, seminer ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz. Etkinlik/Toplantı Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz. Mekân kiralama Yemek ve ikram Ulaşım Konaklama Günlük harcama desteği Kırtas…

2591- TÜBİTAK- BIF Ortak Proje Çağrısı

Resim
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Belarus İnovasyon Kurumu (Belarusian Innovative Foundation– BIF) arasında mevcut 14 Şubat 2018 tarihli İşbirliği Protokolü çerçevesinde akademik araştırma katkılarıyla ortak Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecektir.
Her iki ülkeden en az bir sanayi kuruluşunun yer almasının zorunlu olduğu projelere, Türkiye tarafında sanayiye ek olarak akademik kurumlar da katılabilecektir.
Çağrı kapanış tarihi: 31 Mayıs 2019.
Projelerde tematik alan sınırlaması yoktur.
Projelerin bütçe üst limiti Türkiye’den yapılan başvurular için 720.000 TL olarak belirlenmiştir. Çağrıya ilişkin ayrıntılı bilgiler ve başvuru işlemleri için tıklayın
Kaynak

2019 yılı Sosyal İnovasyon Yarışması

Resim
2019 yılı Avrupa Sosyal İnovasyon Yarışması 28 Şubat 2019 tarihinde Slovenya’nın başkenti Lublijana’da başlatılmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından 2012 yılından beri düzenlenen Yarışmaya UFUK 2020 Programı katılımcı ülkelerinden başvuru alınmaktadır. Yarışmanın 2019 yılı teması çöpün ve plastik atıkların azaltılması olarak belirlenmiştir. AB aşağıda belirtilen konularda yenilikçi fikirlerle yarışmaya katılmaya davet etmektedir:
Tek kullanımlık plastik ürünlerin tüketiminin azaltılmasıMevcut plastik atıkların ve geri dönüşümün yeniden kullanımının artırılmasıÇöplüklerde ve çevrede biriken plastik atıklarla mücadelePlastik atık seviyelerinin azaltılması ve/veya geri dönüşüm ve yeniden kullanımın artırılması için tüketici davranışlarının, perakende ve daha geniş ticari uygulamaların değiştirilmesiPlastik israfını azalması ve/veya geri dönüşüm ve yeniden kullanımın artırması için alternatif iş modelleri uygulanması ve tedarik zincirlerinin optimize …