Kayıtlar

Nisan, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi Proje Teklif Çağrısı (Ar-Ge)

Resim
Rekabetçi Sektörler Programı (RSP) nedir?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan, Avrupa Birliği ve ülkemiz eş-finansmanıyla oluşturulan bir çatı programdır. RSP Çatı Programı altında, 7 yıllık dönemler halinde, temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler sağlayan operasyonel programlar uygulanır.
RSP Altındaki Programlar ve Bütçeleri Nelerdir?
2007 – 2013 Bütçe Dönemi
RSP’nin 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde, teknik adıyla “Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)” uygulandı. Bu dönemde, yaklaşık 500 milyon Avro kaynak ile milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde işletmelerimizin rekabet edebilirliği artırmayı hedefleyen 46 proje desteklendi. Birinci program döneminde, KOBİ’ler ve girişimcilerin ortak kullanımına yönelik üretim ve kullanım tesisleri, laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projeleri, KOBİ’lerin finansmana erişimlerini sağlayan finansal des…

Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Resim
Bağımlılıkla mücadelesini bütüncül yaklaşım ve rol model uygulamaları ile gerçekleştiren Yeşilay, yenilikçi çalışmaların artırılarak desteklenmesi için Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programını açıkladı. Son başvuru tarihi ise 31 Mayıs olarak belirlendi.

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında, Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele anlayışı ve kuruluş amaçları çerçevesinde ülkesel hedeflerle kurumsal stratejik plandaki hedef ve önceliklere uygun olarak geliştirilen Bağımlılıkla Mücadele Mali Destek Programının öncelikleri ise şu şekilde:
Öncelik 1. Bağımlılıklarla mücadelede toplumsal farkındalık düzeyini artıracak, hedef odaklı, tematik, yenilikçi ve sürdürülebilir önleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,
Öncelik 2. Bağımlılık riski yüksek bölgelerde sosyal destek unsurlarının geliştirilmesi, bağımlılık tedavisi gören ve bağımlılık riski altındaki gençlerin sosyal destek modelleri ile topluma katılımlarının artırılması,
Öncelik 3. Bağımlılık alanında önleme ve sosyal uyum süre…

EaSI Programı Teklif Çağrısı

Resim
EaSI Programı kapsamında “AB’de İşçilerin Başka Bir Üye Ülkede Geçici Görevlendirilmesi, İdari İşbirliği ve Bilgiye Erişimin Güçlendirilmesi” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4 farklı ülkede kurulmuş 4 kurum/kuruluşun ortaklığından oluşan konsorsiyumların başvuruları kabul edilecektir. Teklife konu faaliyetlerin en az 4 EaSI katılımcısı ülkede gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye). Söz konusu çağrıya kamu kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri başvurabilmektedirler.
Proje başvurularının 13 Haziran 2019 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir.
Detaylı bilgi ve başvuru formu için tıklayın.