Kayıtlar

Mayıs, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

TKDK 6. Çağrı İlanı

Resim
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 8 Mayıs 2019 tarihinde IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. 
Bu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbiri kapsamındaki başvurular desteklenecektir. Başvurular,  08 Temmuz 2019-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında kabul edilecektir. Çağrı ilanıyla ilgili detaylı bilgiye www.tkdk.gov.tr adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.


Gelecek Turizmde Proje Teklif Çağrısı Başladı

Resim
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Anadolu Efes ile birlikte 12 yıldır yürütülen Gelecek Turizmde ile yerel değerleri turizme kazandıracak ve yerel kalkınmaya katkı sağlayacak yeni sürdürülebilir turizm projeleri aranıyor. 
Her yıl üç projeye fon desteğinin yanı sıra; eğitim, planlama, teknik destek, iletişim ve danışmanlık gibi uygulama destekleri veriliyor, projelerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmalarını sağlanıyor.
Sürdürülebilir turizm ilkelerini dikkate alan yaklaşım ile birlikte aşağıdaki amaçları içeren proje teklifleri değerlendirilecektir:
Türkiye’de sürdürülebilir turizm alanında paydaşlar arası iş birliğinin ve ortaklıkların artırılması Yerel ekonomik kalkınma için sürdürülebilir turizmin önemi hakkında farkındalık yaratılmasıÜrün gelişimi ve/veya insan kapasitesini geliştirme programlarıyla sürdürülebilir turizm için yerel turizm aktörlerinin hizmet kapasitelerinin artırılmasıYöre halkının sürdürülebilir turizm alanında gelir elde etme ve iş imk…

STK'lar için Yeni Teklif Çağrısı: Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesinin Uygulanmasına Destek

Resim
Bu çağrının amacı, Avrupa Girişimcilik Yeterlilik Çerçevesi’nin (EntreComp) Avrupa’da, hayatboyu öğrenme perspektifinde, bağlama göre ilgili hedef yararlanıcıları içerecek şekilde, farklı sektörlerden paydaşların ve aktörlerin yer aldığı girişimcilik yeterliliğinin geliştirilmesine destek verilmesi amacıyla sistem düzeyinde kullanılmasının teşvik edilmesidir. EntreComp’un amacı ülkelerdeki ilgili paydaşların bir araya getirilerek, çerçeve koşulların genç insanların ve vatandaşların girişimcilik becerilerinin geliştirilmesindeki kolaylaştırıcı rolü ve etkisinin test edilmesidir. Bu çerçevede bulgularının kamu kurumları, eğitim enstitüleri ve özel sektör tarafından kullanılmasına destek olunması önem arz etmektedir.
Bu Çağrı EntreComp’un kullanılarak, bütüncül bir yaklaşımla, gençlerin eğitiminden yetişkinlerin becerilerinin geliştirilmesine kadar hayat boyu girişimcilik yeterlilik çerçevesinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.  Çağrı kapsamında uygun projeler, çerçevede belirtildiği gibi…

Dünyaya Bakan 100'ümüz Projesi Tamamlandı

Resim
Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan Dünyaya Bakan 100’ümüz Projesi kapsamında eğitim alan kursiyere Kurs Bitirme Belgeleri Vali Mustafa Tutulmaz katıldığı törenle takdim edildi. 
Törene Vali Mustafa Tutulmaz’ın yanı sıra İŞKUR İl Müdürü Ahmet Karakaya, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü Ali Ertürk ile kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ve kursiyerler katıldı.
Afyonkarahisar’ın dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesi, ihracat rakamlarının artırılması ve özellikle yükseköğretim mezunu gençlerde işsizlik oranının düşürülmesi amacıyla Afyonkarahisar Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından 2015 yılında Kurumsal Projeler kapsamında Dünyaya Bakan 100’ümüz isimli proje hayata geçirildi. 2016-2017 yıllarında da devam eden ve 2018 yılında tamamlanan projenin ilk etabında eğitim alan 91 kursiyere Kurs Bitirme Belgeleri törenle takdim edildi.
Projenin 2. ve 3. etabında…