Yayınlar

Haziran, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım

Resim
EaSI Programı kapsamında "Sosyal Yenilik ve Ulusal Reformlar – Uzun Dönemli Bakım” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.
Teklif çağrısının amacı, uzun dönemli bakım hizmetlerinin sunumunda yenilikçi yaklaşımları geliştirmek, test etmek, sosyal yenilikçiliğin uygulanmasını kolaylaştırabilecek çok-katmanlı sürdürülebilir modelleri ilerletmek ve uzun dönemli bakım politika planlaması ve izlemesinde sosyal yenilikçiliğin kullanılmasının sağlamaktır.
Toplam bütçesi 10 milyon avro olan teklif çağrısı kapsamında en az 4-6 arası başvuruya fon sağlanacaktır. Teklife konu faaliyetlerin EaSI katılımcısı ülkelerden birisinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir (28 AB Üye Ülkesi, İzlanda, Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Karadağ, Türkiye). Söz konusu çağrıya bu alanda yetki sahibi kamu kuruluşları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, araştırma merkezleri/enstitüleri, yükseköğretim kurumları, sivil toplum örgütleri ve başvurabilmektedirler.
Proje başvurularının 10 Eylül 2019 tarihine kadar…

Genç Girişimciler için Erasmus Programı

Resim
Genç Girişimciler için Erasmus Programı, yeni girişimcilere onlardan daha tecrübeli işletmelerden işletme yönetimi hakkında eğitim almalarına fırsat vermektedir. Programın amacı katılımcı ülkelerdeki küçük ve orta ölçekli işletmelerde rekabetin geliştirilmesini ve sektörün uluslararası bir yaklaşıma sahip olmasını sağlamaktır. Program kapsamında start-upların ve yeni kurulan mikro ve küçük işletmelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.
Çağrının Kapsamı ve Amacı:
Bu çağrının amacı yeni kurulan veya halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bir bağlantı noktası olan aracı kurum/kuruluşları güçlendirmek ve büyütmektir. Bu bağlamda aracı kurum/ kuruluşlar, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nı yerelde uygulamak için seçileceklerdir. Aracı kurumlardan program katılımcılarını seçmeleri ve onlara yol göstermeleri beklenmektedir. Programa katılmak isteyen işletmeler, aracı kuruluşlar tarafından desteklenecektir.
Programın uygulanmasındaki yerel iletişim noktaları olan aracı kuruluşlar, ha…