Kayıtlar

Temmuz, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

SİVİL TOPLUM DESTEK PROGRAMI - III BİLGİLENDİRME TOPLANTILAR

Resim
Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen, T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının ana faydalanıcısı olduğu Sivil Toplum Destek Programı - III teklif çağrısı Merkezi Finans ve İhale Birimi (CFCU) tarafından 10 Temmuz 2019 tarihinde yayınlanmıştır.
Hibe başvuru rehberleri ve eklerine aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabilir:
http://www.cfcu.gov.tr http://www.ab.gov.tr https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome
Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik Hibe Bilgilendirme Toplantıları düzenlenecektir. Toplantılar ilişkin yer, tarih ve adres bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Hibe Bilgilendirme Toplantıları Takvimi
İL TARİH ADRES Ankara 29 Temmuz 2019 Ankara HiltonSA Kavaklıdere, Tahran Cd. No:12, 06700 Çankaya/Ankara

Sivil Toplum Destek Programı Üçüncü Dönem Teklif Çağrısı

Resim
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen Sivil Toplum Destek Programında Üçüncü Dönem Başlıyor! 
Toplam bütçesi 3 milyon avro olan hibe programı ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal yapılarının, karar alma süreçlerine katılım kapasitelerinin ve ağ kurma becerilerinin güçlendirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir.   
Dernekler; vakıflar; dernekler ve vakıfların federasyon ve konfederasyonları ile kar amacı gütmeyen kooperatiflerin projelerine en az 60 bin avro, en fazla 100 bin avro hibe desteği sağlanacaktır. 
Proje başvurularının 17 Eylül 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması gerekmektedir. 
 Detaylı bilgi için; BURAYA tıklayınız.

GEOTHERMICA Jeotermal Enerji Ar-Ge Projeleri 2019 Çağrısı Açıldı

Resim
Avrupa Birliği Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan GEOTHERMICAAvrupa ülkeleri arasında jeotermal enerji ile ilgili sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklıklarının kurulması ve jeotermal enerji ile ilgili sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. GEOTHERMICA projesi, jeotermal enerji ile ilgili tematik alanlarda çalışılmasını, uluslararası Ar-Ge işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin geliştirilmesini amaçlamaktadır.
GEOTHERMICA kapsamında, jeotermal enerji teknolojileriyle ilgili alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir çağrı başlatılmıştır. Proje çağrısına, GEOTHERMICA çağrısına katılan ülkelerden en az 3 farklı ülkeden olmak üzere, en az 3 katılımcıyı içeren tüm konsorsiyumlar katılabilecektir. Çağrıya Türkiye, Fransa, Almanya, İzlanda, Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İrlanda, Norveç, Amerika…

COSME Teklif Çağrısı: Sosyal Ekonomi Görevleri

Resim
COSME – Sosyal Ekonomi Görevleri Teklif Çağrısı AB Başkanlığı resmi sitesinde duyurulmuştur. Duyuru metnini aşağıda bulabilirsiniz:
Bu teklif çağrısının genel amacı, benzer önceliklere ve uzmanlara sahip bölgesel ve yerel makamlar arasında bölgeler arası işbirliği yoluyla bir ağ kurulması ve böylece sosyal ekonomi alanında uygulayıcılardan oluşan kalıcı bir topluluğunun aşamalı olarak kurulmasına katkıda bulunmaktır. Bu genel hedefe ulaşılması için sosyal ekonomi alanındaki görevler kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu görevler aşağıda yer almakta olup proje başvurularının görevler bazında yapılması beklenmektedir.
Sosyal açıdan sorumlu kamu alımları (Başvuru için tıklayınız)Sosyal ekonomi için eğitim çerçevesi (Başvuru için tıklayınız)Bölgesel / yerel işsizliğin sosyal ekonomi modeli ile ele alınması (Başvuru için tıklayınız)Sosyal ekonomi kümeleri (Başvuru için tıklayınız)Başarılı projelerin uygun harcamalarından %90 oranında eş finansman sağlanabileceği ve her bir proj…