Yayınlar

Ağustos, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Teklif Çağrısı

Resim
Sürdürülebilir Turizmin Geliştirilmesinin ve Turizm Sektöründeki KOBİ’lerin Kapasitelerinin Uluslararası İşbirliği İle Artırılması Çağrısı, 7 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmıştır. Çağrı kapsamında turizm işletmelerinin iş ortamının geliştirilmesi için;
Geliştirilmiş sosyo-ekonomik ve piyasa zekâsı ve iyi uygulamaların değişimi,Avrupa’nın uluslararası turizm fırsatlarının görünürlüğünün çeşitlendirilmesi ve artırılması,Uluslararası işbirliği ve bilgi transferi ile turizm işletmelerinin kapasitelerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.Çağrı esasen kamu ve özel sektör paydaşlarının uluslararası işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır.İlgili çağrı altında, 5-7 arasında projeye maksimum 1 milyon avro tutarında ve %75 oranında hibe desteği verilecek olup, uluslararası konsorsiyumların kurulması beklenmektedir. Bu konsorsiyumların kar amacı gütmeyen kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, ticaret odaları, eğitim ve öğretim kurumları, uluslararası kuruluşlar ve si…

COSME Teklif Çağrısı: Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme- WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi

Resim
Kadın Girişimciler için Topluluk Oluşturulmasını Destekleme-WEgate Platformunun Oluşturulması ve Yönetilmesi teklif çağrısı yayınlanmıştır. Çağrının iki genel amacı bulunmaktadır. Bunlardan biri geçmişte yürütülmüş olan ve yakın zamanda yürütülen girişimcilik faaliyetlerini temel alarak bir Avrupa kadın girişimciler topluluğu kurmak, bir diğeri ise kadın girişimcileri destekleyen paydaşları bir araya getirmektir. Çağrı kapsamında eş finansman için tahsis edilmiş toplam bütçe 850.000 Avro olup EASME’nin 1 teklifi fonlaması beklenmektedir. Çağrıya başvuracak kişilerin, yeni hali 2019 yılı itibariyle aktif olan WEgate Platformu’nu son başvuru tarihinden önce ziyaret etmesi beklenmektedir.  

Başvuru Kriterleri
Konsorsiyumda yer alan başvuru sahipleri tüzel kişi olmalıdır. Söz konusu tüzel kişiler:
Girişimcilik alanında aktif kamu kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarıTicaret ve Sanayi Odaları, Esnaf, Zanaat ve El Sanatları Odalarıİşletmelere destek veren kamu kuruluşları ve öz…