Kayıtlar

Eylül, 2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Sivil Toplum Diyaloğu Bilgilendirme Toplantıları

Resim
AB Başkanlığınca uygulanan Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Altıncı Dönemi teklif çağrısı 19 Eylül 2019 tarihinde yayınlanmıştır. Proje başvurularının 12 Kasım 2019 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
AB Başkanlığı tarafından Türkiye – AB Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programının Altıncı Dönemi bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Toplantı yerleri ve tarihleri aşağıdaki tabloda verilmektedir: Tarih Adres İstanbul 4 Ekim 2019 Whyndham Grand İstanbul Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177 – 183,  34394, Şişli/İstanbul Ankara 7 Ekim 2019 Movenpick Ankara Beştepe Mahallesi No:1, 06520,  Söğütözü Yenimahalle/Ankara Ordu

Sivil Toplum Sektörü Danışma Toplantısı

Resim
Ülkemizin Avrupa Birliği’ne (AB) uyum süreci ile ilgili yürüttüğü çalışmalar AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) çerçevesinde desteklenmektedir. IPA’nın 2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci döneminde sivil topluma verilen önemin bir göstergesi olarak sivil toplum bir sektör olarak kabul edilmiştir ve Avrupa Birliği Başkanlığı, AB mali yardımlarının sivil toplum sektöründeki programlamasını yapan lider kurum olarak belirlenmiştir.
Avrupa Birliği Başkanlığı ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-STK işbirliğinin güçlendirilmesi, yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve AB-Türkiye sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi konularında projeler uygulanmaktadır. Bu çerçevede sürdürülen çalışmaların bir ayağı olarak düzenlenmekte olan çalıştaylarla, STK’ların ‘sivil toplum sektörü’ ile ilgili farkındalıkları ve bilgi düzeyleri artırılarak programlama sürecine katkı sağlamaları ve önümüzdeki dönemde yürütülecek hibe programları h…

AB'den STK'lara 150 Bin Avroya Kadar Hibe

Resim
Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Türkiye ve AB sivil toplum kuruluşları (STK) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 2008 yılından beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde yürütülmekte olan “Türkiye - AB Sivil Toplum Diyaloğu” hibe programının altıncı dönemi için teklif çağrısı yayımlandı. Programının altıncı döneminin 2020-2021 yılları arasında uygulanması öngörülüyor. Toplam bütçesi 4.5 milyon Avro olan hibe programı ile AB müzakere sürecinin tüm fasıl başlıklarıyla ilgili konularda, Türkiye ve AB’den sivil toplum kuruluşlarının ortaklaşa yürütecekleri projeler geliştirilmesi hedefleniyor.
Türkiye’den dernekler, vakıflar, derneklerin veya vakıfların federasyonları/konfederasyonları, kar amacı gütmeyen kooperatifler ile AB üyesi ülkelerden kar amacı gütmeyen kuruluşların ortaklaşa geliştirecekleri projelere en az 60 bin en fazla 150 bin Avro hibe desteği sağlanıyor.
Proje başvurularının 12 Kasım 2019 - saat 17.00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine yapılması ge…

Jean Monnet Burs Programı 2020-2021 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!

Resim
Jean Monnet Burs Programının 2020-2021 akademik yılına ilişkin başvurular 21 Ağustos 2019 tarihinde başlamıştır. Başvurular 5 Kasım 2019 tarihinde sona erecektir. Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
2020-2021 akademik yılında 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;
Kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)Özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)Üniversitelerin akademik veya idari personeliÜniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileribaşvuruda…