Kayıtlar

Ocak, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Japonya Büyükelçiliği Yerel Projeler Hibe Programı Başvuruya Açıldı

Resim
Proje Dönemi: Başvurusu yapılacak projelerin en geç Mart 2021-Mart 2022 dönemine ait olması gerekmektedir. (Projenin başlangıç tarihi en erken Mart 2021 olmalıdır ve projenin en geç 1 yıl içinde tamamlanması gerekmektedir.) (Projenin seçilmesi durumunda yapılacak olan sözleşme tarihinden itibaren tamamlanma süresi 1 yıldır. Bu doğrultuda tamamlama süresinde değişiklikler olabilir)
Projeler Japonya Büyükelçiliği tarafından belirlenecek olan süre boyunca devam etmelidir. Projeler bu süre boyunca Büyükelçilikçe denetlenir.
Proje Gerçekleştirilecek Bölgeler:
Türkiye’nin tüm bölgelerinden proje başvuruları kabul edilecek olup, ülkenin her yerinde proje uygulanabilecektir. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine öncelik verilecektir. Kimler Başvurabilir:
Sivil toplum kuruluşları ve belediyeler başvuruda bulunabilirler. Kimler Başvuramaz:
Devlet kurumları, şirketler, üniversiteler, il özel idareleri, liseler, anasınıfı/anaokullarının (ilköğretim okulu bünyesinde veya bağımsız) başvuruları i…

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı Teklif Çağrısı

Resim
Bu teklif çağrısının küresel hedefi, sivil toplumu demokrasi, insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması ve geliştirilmesinde desteklemektir. Bu teklif çağrısı, AB'nin İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı ve AB tarafından kabul edilen belirli insan hakları kılavuzları olmak üzere politika ve yönetmeliklerde tanımlandığı üzere AB'nin öncelikleriyle uyumludur.
Bu teklif çağrısının özel amacı sivil toplumun yerel ve ulusal düzeylerde insan hakları politikalarının oluşturulması, uygulanması ve izlenmesine katılımını güçlendirmektir. Ayrıca, teklifler insan haklarının ihlal edildiği veya insan haklarının geliştirilmesine ihtiyaç duyulan her durumu ele alabilir.
Bu teklif çağrısının öncelikleri:
• Kadın hakları, cinsiyete dayalı şiddet, • Adalete erişim, adil yargılanma hakkı ve yargı süreci, cezasızlıkla mücadele; • İşkence ve kötü muamelenin önlenmesi; • Cezaevlerinde cezaevi sistemi ve insan haklarının geliştirilmesi; • İfade özgürlüğü; • Din veya inanç özgürlüğü; • Toplanma ve örgü…

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

Resim
Bu teklif çağrısının küresel hedefi: sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen ve istihdama hazırlanan, toplumun tüm kesimlerinin kendi ihtiyaçları içinde öğrenme imkânı bulduğu esnek, şeffaf, yenilikçi ve kaliteli bir eğitim sistemi oluşturmaktır. Bu teklif çağrısının spesifik amaçları:
• Eğitim ve öğretim kalitesini artırarak beşeri sermayeye yatırım yapmak. Mesleki eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için yenilikçi yaklaşımların desteklenmesi, öğretmen eğitimi ve iş dünyasının temsilcileri, meslek kuruluşları, eğitim alanında çalışan STK'lar, mesleki orta öğretim kurumları arasında işbirliği yöntemlerinin oluşturulması. Bu teklif çağrısının öncelikleri: • Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik Geliştirme Sektörel Merkezlerinin oluşturulması, • Meslek öğretmenlerinin eğitimlerle kapasitesini artırmak, • Hizmet içi eğitim için eğitim materyallerinin ve programlarının hazırlanması, • Mesleki eğitimin ve sunulan fırsatların önemi konusunda iş dünyasının farkındalığını artırmak, • Mesleki…