Yayınlar

Mart, 2020 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

2020 yılı SOGEP

Resim
SOGEP ÖN BAŞVURU SÜRECİ 3 NİSAN 2020 SAAT 23:59'A KADAR UZATILMIŞTIR.Ayrıntılı bilgi için www.zafer.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

EaSI Programı Proje Başvuru Tarihleri Uzatıldı.

Resim
EaSI Programı Proje Başvuru Tarihleri Uzatıldı.
Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle EaSI Istihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamındaki teklif çağrılarının bazılarının son başvuru tarihi uzatılmıştır. VP/2019/015 No’lu "Sosyal Girişimler için Finans Piyasalarının Gelişimini Arttırmaya Yönelik Eylemler" başlıklı Teklif Çağrısı’nın son başvuru tarihi 31 Mart 2020’den 21 Nisan 2020 tarihine ertelenmiştir.
VP/2019/017 No’lu “Kapsayıcı ve Sosyal Girişimcilik için İnkübatörlerin (Kuluçka Merkezleri) Desteklenmesi” başlıklı Teklif Çağrısı’nın son başvuru tarihi 30 Nisan 2020’den 25 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en

Ufuk2020 Güvenli Toplumlar Alanı 2020 Çağrısı

Resim
Ufuk2020 Programı Güvenli Toplumlar 2020 yılı çağrısı 12 Mart 2020 tarihinde yayınlanmıştır.  Aşağıdaki alanlarda 21 çağrı başığı başvurulara açıktır.  Çağrılar ve çağrı başlıklarına ilişkin özel şartlara yönelik bilgiler https://ufuk2020.org.tr/tr/cagrilar/guvenli-toplumlar adresinde verilmiştir.
Çağrıya son başvuru tarihi 27 Ağustos 2020 olup başvurular Avrupa Birliği’nin başvuru sayfası olan “Funding and Tender Opportunities” sayfası üzerinden yapılabilecektir.
Herbir çağrı başlığına yönelik hazırlanmış  video kayıtlarına ve sunumlarına sayfasından ulaşabilirsiniz.
Çağrıya sunulacak projelerde yer almak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.
Güvenli Toplumlar alanı kapsamında 2020 yılı çağrı başlıkları listesinin https://ufuk2020.org.tr/sites/default/files/u383/security_call_topics.v2_0.xlsx adresinden indirilerek incelenmesiOrtak veya koordinatör olarak yer alabileceğiniz konu başlıklarının listeden belirlenmesiOrtak olarak yer alınmak istenen her bir k…

EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri

Resim
EaSI Programı Teklif Çağrısı: İşçi Kuruluşları İçin Bilgi ve Eğitim Önlemleri EaSI Programı kapsamında İşçi Kuruluşları için Bilgi ve Eğitim Önlemleri teklif çağrısı yayınlanmıştır. Söz konusu çağrı, kuruluşların kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir. Emek piyasasının modernizasyonu, yeni iş alanları açma, iş kalitesinin yükseltilmesi, ekonomik ve toplumsal dijitalleşme çağrının hedefleri arasında yer almaktadır.

Kimler Başvurabilir?
Kuruluş yeri:Tek başvuru sahibi ya da ana yararlanıcı: AB üye ülkeler Eş başvurucu, bağlı ya da iştirakçi kuruluş: AB üye ülkeler ve aday ülkeler (Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Türkiye) Kuruluşların türleri: Tek başvurucu, eş başvurucu, bağlı kuruluş ya da iştirakçi kuruluş tüzel kişiler olmalıdır.*Mali tüzüğün 197.2’deki şartları karşılayan tüzel kişiliği olmayan sosyal teşkilatlar da uygundur. Tek başvuru sahibi ya da konsorsiyum olmak için kuruluş türleri:Tek başvuru sahibi: Avrupa düzeyinde işçileri temsil…

EaSI Programı Kapsamında “Kapsayıcı ve Sosyal Girişimciliği Destekleme” Konulu Teklif Çağrısı Yayımlandı

Resim
İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı, nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla uygulanan bir programdır. Söz konusu program kapsamında ülkemizin de faydalanabileceği  “Kapsayıcı ve Sosyal Girişimciliği Destekleme” konulu bir teklif çağrısına çıkılmıştır. Teklif çağrısının amacı, kapsayıcı ve sosyal girişimleri daha etkin kılmak için mevcut inkübatörler arasındaki iletişim ağlarını güçlendirmektir. Bu doğrultuda, farklı ülkeler arasında bilginin yaygınlaştırılması, sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyona katkı sağlaması beklenmektedir. Proje başvurularının 30 Nisan 2020 tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na iletilmesi gerekmektedir. Program hakkında detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

2020 Yılı Teknik Destek Programı

Resim
Amaç
TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin Ajansın Sonuç Odaklı Programları (SOP), Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM) hedefleri ve bölgesel kalkınma açısından önem arz eden faaliyetlerine yönelik olarak eğitim ve danışmanlık desteği sağlanması
Öncelikler Faaliyetin aşağıdaki önceliklerden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 1) İmalat Sanayisinde Teknolojik Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı (TEKNO SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi 2) Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi 3) Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP) kapsamında belirlenen özel amaçlar ile sonuç ve çıktı hedeflerine katkı sağlayacak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi 4) SOP’lar dışınd…